Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Projekt trafi do prac w Komisji Ochrony Środowiska.

Projekt wdraża do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ma zapewnić, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne będą właściwie zbierane oraz efektywnie i bezpiecznie przetwarzane.

Zgodnie z projektem, do końca 2015 r. przedsiębiorca sprzedający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie tak jak dotychczas miał obowiązek zebrać elektrośmieci w ilości co najmniej 35 proc. masy urządzeń sprzedanych w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku sprzętu oświetleniowego co najmniej 45 proc. W kolejnych latach limity będą rosły. Od 1 stycznia 2016 r. będzie to minimum 40 proc., a w przypadku sprzętu oświetleniowego – nie mniej niż 50 proc. Od 2021 r. ma to być minimum 65 proc.

Zgodnie z propozycją rządu jedynie trzy podmioty (zakłady przetwarzania, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie i odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości) będą mogły zajmować się zbieraniem  niekompletnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego części.

Zbieranie i transport zużytego sprzętu mają być prowadzone zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Nowe prawo będzie pozwalało kontrolować odzysk sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakłady przetwarzania pod kątem przestrzegania norm środowiskowych. Ponadto nowe przepisy mają ograniczyć nielegalny transport odpadów deklarowanych jako sprawny sprzęt. Przewożący taki sprzęt będzie musiał posiadać dokumenty poświadczające, że jest to transport produktów, a nie odpadów. Dokumenty te nie będą potrzebne m.in. przy przewożeniu używanego sprzętu do naprawy na podstawie gwarancji.

Nowa ustawa zobowiązuje również sklepy RTV i AGD o powierzchni handlowej co najmniej 400 m kw. do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm. Oznacza to, że do sklepu będzie można oddać np. suszarkę, elektryczną szczoteczkę do zębów – bez konieczności nabycia w nim nowego towaru. Ponadto, na podstawie nowych przepisów sprzedawca (detaliczny i hurtowy), który dostarczy klientowi nowy sprzęt, np. przywiezie mu lodówkę lub telewizor, będzie musiał nieodpłatnie odebrać stary sprzęt.

Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac do Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj