W sierpniu 2010 roku rozpoczyna się realizacja programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego”.

Likwidację wyrobów zawierających azbest koordynuje Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, t.j. Gminą i Miastem: Nowe Skalmierzyce, Odolanów i Raszków, Gminami: Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, Ostrów Wielkopolski i Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

Program pokrywający 80 % kosztu zadania, skierowany jest do osób fizycznych, które posiadają nieruchomość na terenie Powiatu Ostrowskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest. Osoba fizyczna zabezpiecza 20 % kosztów zadania (demontażu, transportu, unieszkodliwienia azbestu na składowisku odpadów bądź unieszkodliwienia azbestu na składowisku odpadów oraz całkowity koszt nowego pokrycia dachowego).

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj