Folie rolnicze w praktyce uznawane są za materiały jednorazowego użytku. W konsekwencji wiele gospodarstw boryka się z coraz większą ilością poprodukcyjnych odpadów plastikowych. Wpływa to również na rynek gospodarki odpadami.

Stosowanie tworzyw sztucznych w produkcji rolniczej ma wiele zalet, jednak materiał ten sprawia też wiele problemów. Największy – wskazywany przez użytkowników – to krótki okres przydatności w procesie produkcji i zasadniczo brak możliwości ich wtórnego wykorzystania.

Wiele gospodarstw posiada ograniczone możliwości skorzystania z usług zakładów recyklingu czy spalarni. Stąd pilotażowy program uruchomiony Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, którego celem jest „rozpoznanie problemu zagospodarowania folii rolniczych oraz wypracowanie optymalnych warunków organizacji całego systemu ich usuwania”.

23 maja w siedzibie NFOŚiGW odbyła się dyskusja na temat procedury sporządzania i składania wniosków o dofinansowanie, w której wzięli udział przedstawiciele JST, które będą brały udział w pilotażu: samorządowcy gmin: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Troszyn i Wąsewo.

Zgodnie z założeniami programu planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 20 tys. ton.

Budżet na dotacje to 10 mln zł. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego objęte programem pilotażowym, a ostatecznymi odbiorcami korzyści – posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Program będzie realizowany w latach 2019 – 2021. Wnioski będą składane do dnia 31.10.2019 r. Pierwsze umowy mają zostać podpisane do 30 kwietnia, a dodatkowe środki będą wydatkowane do 31 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj