11 kwietnia w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu podpisano umowę na roboty budowlane pn. „Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec”, realizowane w ramach Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”. .

Wykonawcą kontraktu została firma TECO Sp z o.o. z Wrocławia. W ramach kontraktu wykonane zostanie uszczelnienie około 9 km sieci wodociągowej wraz z wymianą ok. 200 szt. przyłączy wodociągowych oraz uszczelnienie około 20 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uszczelnieniem studni kanalizacyjnych. Przewidywana wartość zadania to 13 896 038,16 zł brutto.

Planowany termin realizacji prac to rok 2012 – 2013, termin zakończenia całego kontraktu to grudzień 2013.

źródło: zywiec.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj