W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyło się kolejne spotkanie w sprawie budowy na terenie miasta przedsiębiorstwa utylizacji odpadów.

W spotkaniu, któremu przewodniczył burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, udział wzięli przedstawiciele Świdnicy, Świebodzic i Jaworzyny Śląskiej. Na pytania związane z koncepcją budowy przedsiębiorstwa utylizacji odpadów oraz technologią procesów utylizacyjnych odpowiadał prokurent warszawskiej spółki Bio-Elektra, która zadeklarowała chęć realizacji tego przedsięwzięcia w Strzegomiu.

Zasadniczym warunkiem realizacji tej inwestycji jest ilości składowanych odpadów. Powinna wynosić ona 20 tysięcy ton w skali roku. Gmina Strzegom samodzielnie nie jest w stanie zagwarantować takiej liczby, dlatego też jej władze zwróciły się z prośbą do sąsiednich miejscowości o rozważenie możliwości przyłączenia się do przedsięwzięcia. Planuje się, że przedsiębiorstwo będzie miało swoją lokalizację na terenie strzegomskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Bio-Elektra zobowiązała się przygotować analizę cen, według której każda z gmin zorientuje się ostatecznie, czy zaangażowanie się we wspólną realizację tego przedsięwzięcia wraz z innymi samorządami, jest dla niej korzystne.

źróło: strzegom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj