W Warszawie rozpoczyna się dziś V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie.

Jej uczestnicy podpiszą Deklarację Ministerialną oraz dwie Rezolucje Warszawskie (las, drewno, energia oraz las i woda). Dokumenty zwracają m.in. uwagę na zmiany klimatyczne i wizję przyszłości lasów w Europie.

Deklaracja Ministerialna ma być dokumentem, który obejmie długofalową wizję przyszłości lasów w Europie, z uwzględnieniem najbardziej aktualnych problemów społecznych i politycznych.

Rezolucja Warszawska – las, drewno, energia zwraca uwagę na zmiany klimatyczne oraz ich wpływ na rozwój lasów, wzrost zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych a także zagrożenia stabilności i konkurencyjności na rynku przemysłu drzewnego. Rezolucja Warszawska – las i woda porusza z kolei zagadnienia związane z zagrożeniami niedoboru wody pitnej oraz jej jakości w różnych regionach Europy.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele 46 krajów z Europy, reprezentanci Komisji Europejskiej oraz delegaci najważniejszych organizacji w międzynarodowej polityce leśnej. Podczas konferencji zostanie przedstawiony raport o stanie lasów w Europie, przygotowywany m.in. przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ.


źródło: euro.pap.com.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj