Mimo pandemii COVID-19 nie wyhamowuje zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. W trzech kwartałach tego roku Tauron przyłączył do sieci energetycznej blisko 62 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 422 MW. To ponad dwukrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku i prawie osiem razy więcej niż w roku 2018.

Przedstawiciele Taurona wskazują, że dynamiczny wzrost liczby przyłączanych do sieci mikroinstalacji, a tym samym wzrost liczby prosumentów, jest wyzwaniem dla sieci energetycznej. Chodzi o to, że rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii powoduje dwukierunkowe przepływy energii, co wpływa na zarządzanie i eksploatację sieci.

“Zdarzają się przypadki przewymiarowania mocy instalacji w stosunku do bieżącego zapotrzebowania oraz braku korelacji pomiędzy produkcją i zużyciem danego klienta. Powoduje to znaczące skoki napięcia w sieci” – tłumaczą eksperci Taurona.

W takiej sytuacji system elektroenergetyczny pełni rolę wirtualnego magazynu energii, a to wymaga kosztownego rozwoju odpowiedniej infrastruktury niskiego i średniego napięcia. Zdaniem wielu ekspertów, wyjściem z tej sytuacji jest połączenie rozwoju mikroinstalacji z tworzeniem małych, domowych magazynów energii.

Odwrócenie przepływów w sieci dystrybucyjnej, a więc wprowadzanie do sieci energii zamiast jej pobieranie, może skutkować przeciążeniami elementów sieci, takich jak linie czy transformatory, a także problemami napięciowymi oraz brakiem możliwości wyprowadzenia mocy z części mikroinstalacji.

“Spółka prowadzi działania w zakresie poprawy parametrów i funkcjonowania sieci. Widać to szczególnie w obszarze inwestycji i modernizacji, gdzie przygotowywane i uruchamiane są programy inwestycyjne skierowane na dostosowywanie sieci do przyłączania kolejnych OZE oraz nastawione na zwiększenie jej elastyczności” – podał Tauron.

Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW. W ostatnich czterech latach liczba takich instalacji rośnie skokowo – z ponad 4 tys. w roku 2017 (o łącznej mocy 24 megawatów), poprzez ponad 8 tys. (o łącznej mocy blisko 50 megawatów) w roku 2018 do przeszło 30,4 tys. w ubiegłym roku.

Łączna moc wszystkich przyłączonych w 2019 r. odnawialnych źródeł energii wyniosła 278 MW, z czego 206 MW to mikroinstalacje. W tym roku dynamika wzrostu w Tauronie jest ponad dwukrotnie większa.

– Trzeci kwartał br. przyniósł kolejny rekord, jeśli chodzi o liczbę przyłączonych do naszej sieci mikroinstalacji. Było ich tylko w tym okresie ponad 27,3 tys. – poinformował wiceprezes spółki Tauron Polska Energia Jerzy Topolski.

Od stycznia do końca września br. Grupa Tauron przyłączyła także 42 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których tylko cztery (wśród nich wodne i gazowe) nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci Taurona w trzech kwartałach to ok. 458 MW.

Przedstawiciele grupy Tauron wyliczyli, że w Polsce jest średnio ok. tysiąc godzin słonecznych rocznie, co wystarcza do efektywnego działania instalacji fotowoltaicznych i zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na energię przeciętnego gospodarstwa domowego. Dlatego – przekonują energetycy – warto zostać samodzielnym producentem zielonej energii i rozważyć zakup instalacji fotowoltaicznej.

Czytaj więcej

Skomentuj