Reklama

AD1A STIHL [01.04-21.04]

W 2023 roku w polskich miastach przybędzie zieleni

W 2023 roku w polskich miastach przybędzie zieleni
R.G.
25.01.2023, o godz. 9:55
czas czytania: około 21 minut
0

Zwróciliśmy się do kilku samorządów z prośbą o przybliżenie planów dotyczących zielonych inwestycji, które realizowane maja być w 2023 roku. Oto plany dotyczące zieleni w Białymstoku, Lublinie, Poznaniu i Zielonej Górze.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B regionalne Bolesławiec [09.04-23.04.24]

 

Wszystkie opisywane projekty łączy jedno: współdziałanie z mieszkańcami i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zazielenianie miejskich przestrzeni.

Białystok: kolejny park kieszonkowy, zielone rondo, łąki kwietne, zielone przystanki…

Olśniewające słoneczniki wykorzystywane przez mieszkańców do sesji zdjęciowych, łąki kwietne czy zielone przystanki – to zielone projekty dzięki którym Białystok zasłynął w całej Polsce. Kontynuując “zieloną passę” miasto i na ten rok zaplanowało szereg inwestycji z zakresu zieleni. Oto zaledwie kilka wybranych.

Lawendowy park kieszonkowy

Celem projektu, który realizowany będzie przy ul. H. Kołłataja jest stworzenie ogólnodostępnej strefy wypoczynku inspirowanej lawendą. W miejscu tym zaprojektowano ścieżki o nawierzchni gliniasto – żwirowej dostępnej i przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. W nowym parku zachowany zostanie istniejący ciąg komunikacyjny, a nowo powstałe alejki powstaną w miejscach tzw. przedeptów. Dla podniesienia estetyki wprowadzone zostaną nasadzenia bylinowe i krzewy ozdobne. Dla zachowania spójności założono niebieską, fioletową i białą kolorystykę ukwiecenia. Głównym elementem nasadzeń ma być rabata lawendowa, która będzie doskonałym żerowiskiem dla owadów zapylających.

W pobliżu wspomnianej rabaty powstanie też sad z drzewami owocowymi i tablicami informacyjnymi  dotyczącymi uprawy sadów. Teren parku zostanie też doposażony w elementy małej architektury tj. ławki, leżaki, huśtawki parkowe. Nie zabraknie też elementu związanego z wodą. Będzie to ogród deszczowy, który poprawi stosunki wodne terenu wykorzystując zasoby wody opadowej. Szacowany koszt wykonania tej inwestycji to kwota w wysokości 826 601 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na koniec 2023 roku.

Rondo generała Kmicica Skrzyńskiego

Kolejne białostockie przedsięwzięcie to realizacja projektu zieleni wraz z pielęgnacją gwarancyjną w ramach zadania pn. Zazieleńmy ronda – Rondo gen. Ludwika Kmicica Skrzyńskiego. Inwestycja dotyczy zieleńca na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki, Sikorskiego i Wrocławskiej.

Projekt zakłada obsadzenie zieleńca na terenie ronda, o powierzchni ok 900 m2, niską roślinnością ozdobną – bylinami, trawami oraz krzewami o zróżnicowanej wielkości i pokroju. Rośliny będą odpowiednio dobrane do miejskich warunków, uwzględniony zostanie także aspekt zachowania prawidłowej widoczności jezdni wokół ronda.

Powstanie w ten sposób estetyczna przestrzeń o ciekawej kompozycji z roślin wieloletnich o zróżnicowanym pokroju oraz terminie kwitnienia tak aby zapewnić efekt ozdobny przez większą część sezonu. Projekt zakłada m.in. nasadzenia róży okrywowej, sosny górskiej, jeżówki purpurowej, perowski łododolistnej, miskanta chińskiego.

Szacowany koszt wykonania tej inwestycji to kwota: 85 tys. zł. Planowany czas jej realizacji to czerwiec 2023 roku.

Białostockie łąki kwietne

Tworzone w 2023 roku łąki kwietne mają być zlokalizowane na zieleńcach w pasach drogowych, a także na bezpośrednio do nich przylegających, działkach gminnych.

Projekt tworzenia łąk w Białymstoku realizowany jest od roku 2019. W 2023 roku powierzchnia łąk nim objętych osiągnie docelową wartość 10 ha.

W roku 2023, w Białymstoku powstaną łąki kwietne jednoroczne dla motyli, łąki wieloletnie wielobarwne i antysmogowe oraz łąki jednoroczne antysmogowe. Szacowany koszt wykonania tego przedsięwzięcia w bieżącym roku zamknie się w kwocie w wysokości 677 498,25 zł.

Cebulowe dywany

Kolejne zielone działania w Białymstoku to dywanowe nasadzenia roślin cebulowych zakładane metodą mechaniczną (sadzenie pod trawnik), którym objęte zostaną zieleńce w pasach drogowych. To kontynuacja projektu realizowanego na terenie Białegostoku od 2016 r. Przy czym, sadzenie odbywa się innowacyjną metodą za pomocą wyspecjalizowanych maszyn. Sadzarka rozcina trawiastą murawę, podnosząc ją i dozuje odpowiednią ilość cebulek pod spodem. Następnie maszyna zamyka murawę i lekko ją wałuje.

Każdego roku sadzone jest średnio 40 000 cebul z mieszanek komponowanych na specjalne zamówienie, dostosowanych do specyficznych warunków klimatycznych Białegostoku. A w roku 2023 w Białymstoku pojawią się nowe nasadzenia cebul tulipanów różnych odmian w kolorze czerwonym – Oxford , Ile de France , Instanbul , Seadov , Pieter de Leur , Red Impression. Szacowany koszt wykonania to: 40 000 zł. Dywany kwiatowe mają się pojawić w różnych częściach miasta już na wiosnę.

Modernizacja Skweru Pawła Adamowicza

Modernizacja skweru zakłada utrzymanie reprezentacyjno-wypoczynkowego charakteru zagospodarowania skweru z uwzględnieniem jego osiowego układu kompozycyjnego oraz podział na dwie strefy: reprezentacyjną z pomnikiem Ludwika Zamenhofa autorstwa Jana Kucza z 1973 r. i wypoczynkową z fontanną oraz ławkami. Strefy te spajać będą w całość posadzki z odpowiednio dobranych materiałów i właściwie wybrane elementy małej architektury, a także ukształtowanie zieleni.

Przed pomnikiem Ludwika Zamenhofa utrzymana zostanie dotychczasowa funkcja placu. Zachowany zostanie też istniejący układ komunikacyjny. Planuje się montaż nowej nawierzchni z płyt granitowych. Pojawi się tam także nawierzchnia przepuszczalna mineralno-epoksydowa i nowe elementy małej architektury tj. ławki z oparciem, ławki bez oparcia, kosze na śmieci, pergola z dwoma wiszącymi ławkami oraz ławki przysiadki.

Modernizacja skweru zakłada zachowanie starodrzewów. Utrzymane zostanie zielone tło pomnika Ludwika Zamenhofa, które dodatkowo zostanie wzmocnione i uzupełnione nowymi roślinami celem uzyskania zielonego ekranu oddzielającego przestrzeń skweru od parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. dr I. Białówny. Szatę roślinną tworzyć będą nasadzenia roślin w formie krzewów, bylin oraz traw ozdobnych o dużych walorach dekoracyjnych. Modernizacja zakłada budowę automatycznego systemu nawadniania. Przebudowie ulegnie element wodny, bowiem obecnie istniejąca fontanna wymaga rozbiórki. Pojawi się nowa fontanna posadzkowa “Dry Plaza”. Zapewniona zostanie dostępność terenu skweru w pełnym jego wymiarze osobom z ograniczeniami ruchu.

Szacowane koszty wykonania tej inwestycji mają zamknąć się w kwocie w wysokości: 2 500 000,00 zł. Planowany czas realizacji przedsięwzięcia to koniec 2024 roku.

Zielone przystanki komunikacji miejskiej

Projekt ten zakłada montaż kolejnych 4 wiat przystankowych wraz z zielenią i funkcją retencjonowania wody opadowej. Pierwsze zielone przystanki zamontowano w Białymstoku w 2019 r. Dotychczas wybudowano już 11 zielonych wiat przystankowych.

Zielone przystanki są elementem programu przystosowania miasta do zmian klimatu poprzez miejscowe obniżenie temperatury i ograniczenie tzw. miejskiej wyspy ciepła oraz retencję wody opadowej, która jest wykorzystywana do podlewania roślin.

Tegoroczne inwestycje dotyczą trzech przystanków: nr 221 (ul. Kaczorowskiego/Waszyngtona), przystanku nr 304 – (ul. Piłsudskiego/Pałacowa), przystanku nr 525 (ul. Wiejska/Pogodna), przystanku nr 589 (ul. Zwierzyniecka/Świerkowa).

Szacowany koszt realizacji tej inwestycji zamknąć ma się w kwocie w wysokości ok. 392 tys zł. Planowany czas realizacji to koniec 2024 r.

Zielone strefy relaksu

Kolejna białostocka inwestycja w zieleń to realizacja projektu pt.: Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej. Strefę relaksu mają tworzyć zestawienia elementów małej architektury uformowane w dwa liniowe moduły wolnostojące rozdzielone od siebie przejściem. Moduły złożone będą z leżanek oraz ławek z uzupełnieniem o donice z roślinnością i kosze na śmieci.

Szacowane koszty wykonania to kwota w wysokości  315 680 zł  a planowany czas realizacji to październik 2023 r.

Lublin: inwestycje w parkach, leśny korytarz i zielony budżet

Obecnie w Lublinie trwają przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej do wykonania dwóch dużych zielonych inwestycji: budowy Parku Nadrzecznego oraz rewitalizacji Parku Bronowice. Dokumentacja projektowa w przypadku obu obiektów powinna być gotowa do końca 2023 r.

Błękitno-zielony Park Nadrzeczny

Planowany Park Nadrzeczny to teren zieleni zlokalizowany w rejonie ul. Medalionów, będący fragmentem miejskiej części doliny rzeki Bystrzycy, rozciągającej się pomiędzy ulicą Żeglarską po stronie południowej i mostem kolejowym nad ulicą Janowską po stronie północnej.

– Zagospodarowanie terenu Parku Nadrzecznego, podobnie jak rewitalizacja i zagospodarowanie całej doliny rzeki Bystrzycy, wpisuje się w tworzenie zielonej i błękitnej infrastruktury, przeciwdziałającej zmianom klimatu, negatywnie wpływającym na jakość życia w mieście – wyjaśnia Monika Głazik z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. – Rozwój zielonej infrastruktury w dolinie rzeki Bystrzycy polegać ma na utrzymaniu powierzchni terenów biologicznie czynnych, mających istotny wpływ na czystość powietrza i stabilizację klimatu lokalnego. Zagospodarowanie Parku Nadrzecznego uwzględnia maksymalne zachowanie powierzchni biologicznie czynnych, co zapewnia retencję (zatrzymanie), wód opadowych w środowisku przyrodniczym, skutkujące korzystnym mikroklimatem cechującym się łagodniejszym przebiegiem takich niekorzystnych dla człowieka zjawisk jak upały i susze – podkreśla Monika Głazik.

Na obszarze parku zlokalizowany jest zbiornik retencyjny, który będzie wyremontowany. Modernizowane będą też ciągi pieszo-rowerowe. W planach jest także tworzone nowych połączeń także z drugim brzegiem rzeki, a to dzięki budowie kładki.

Park zostanie doświetlony i objęty monitoringiem. Z myślą o najmłodszych użytkownikach parku przewidziano budowę placów zabaw. Natomiast dla rekreacji przewiduje się utworzenie plaż trawiastych, budowę podestów nadrzecznych oraz boisk i siłowni. Koncepcja ta zakłada utworzenie placu dla Food Trucków oraz toalety. Projektowana roślinność powinna wpisywać się w rodzimy, naturalistyczny charakter.

Odnowa Parku Bronowice

Park Bronowice to XIX-wieczny park w Lublinie, położony w dzielnicy Bronowice, przy skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i Bronowickiej. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące tego zakątka.

Główne założenia projektu to: stworzenie nowego układu kompozycyjnego alejek i placyków parkowych w nawiązaniu do układu z początku XX wieku, zmiana nawierzchni alejek z asfaltowych na mineralne oraz z płyt granitowych i piaskowca, utworzenie placu zabaw z naturalistycznymi urządzeniami zabawowymi, utworzenie siłowni zewnętrznej w celu wspierania aktywności fizycznej lokalnej społeczności, wyposażenie obiektu w meble parkowe oraz stoliki do gry w szachy, wymiana starego energochłonnego oświetlenia parku na oświetlenie typu LED wraz z wykonaniem monitoringu, wykonanie systemu nawadniającego w celu wspomagania wegetacji roślin w czasie suszy, przeprowadzenie gospodarki drzewostanem, a także wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych i okrywowych oraz nasadzeń rabatowych.

Lubelski leśny korytarz

Jesienią 2022 roku podjęto prace nad urządzaniem tzw. leśnego korytarza. Zamontowano tam domki, budki, hotele i schrony dla zwierząt żyjących w mieście, tablice edukacyjne oraz drewniane ławki. Montaż tych drewnianych elementów to pierwszy etap prac nad zagospodarowaniem wąwozu na Czechowie. W bieżącym roku lubelski magistrat planuje uzupełnienie wąwozu o drewniane urządzenia zabawowe dla dzieci utrzymane w naturalnej, leśnej stylistyce.

Leśny korytarz to część planowanego parku naturalistycznego w wąwozie na Czechowie, pomiędzy ulicami Kameralną i Północną. Wstępna koncepcja programowa dla tego miejsca zakłada powstanie czterech stref łączących różne funkcje.

Polana centralna to największa i najszersza część wąwozu między osiedlami, która otrzyma funkcję rekreacyjną m.in. z miejscami odpoczynku i strefą zabaw dla dzieci. Natomiast polana Północna to część terenów zielonych zlokalizowana powyżej al. Smorawińskiego, między budynkiem urzędu skarbowego a domem towarowym.

Leśny korytarz to też najwęższa część wąwozu prowadząca od polany centralnej aż do ul. Północnej. Powstaje tu infrastruktura przyrodnicza dla ptaków i małych ssaków oraz mała architektura. A w strefie street artu zlokalizowanej pod wiaduktem w al. Smorawińskiego znajdzie się przede wszystkim ogród deszczowy o funkcji retencyjnej z odpowiednio dobranych gatunków roślin magazynujących wodę. Będzie to również miejsce dla sztuki ulicznej, jak graffiti czy murale.

VI Zielony Budżet

W Lublinie aktualnie trwa ocena formalna wniosków składanych przez mieszkańców do VI Zielonego Budżetu. W 2023 roku lubelski samorząd przyjrzy się przestrzeniom, które od lat funkcjonują jako zieleń publiczna, ale po latach użytkowania wymagają remontu i odświeżenia, dlatego hasło VI edycji to #SkweryOdNowa.

Jak podkreśla lubelski magistrat, Zielony Budżet, to inicjatywa dająca możliwość zaplanowania zieleni przez samych mieszkańców. W tym roku samorząd zachęca do wskazania miejsc, które wymagają odświeżenia i odkrycia na nowo ich potencjału. Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną zaprezentowane panelowi ekspertów, który do realizacji wskaże najciekawsze pomysły.

Ponadto, lubelskie władze miejskie planują realizację urządzenia „Skweru seniorów” przy ul. Herbowej, a także skwerów przy ul. Cyprysowej i Długiej oraz nasadzenia w pasach drogowych m.in. ul. Lubartowskiej. Kontynuowany będzie też projekt nasadzeń pnączy w donicach na Starym Mieście.

Poznań: nie tylko Projekt Centrum

W 2023 roku, także w Poznaniu wiele się zmieni. W ścisłym centrum, przy ul. Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej posadzonych zostanie ok 50 drzew. W większości będą to platany, wiązy, dodatkowo grusze drobnolistne i lipa. Ponadto posadzonych zostanie ponad 1850 nowych krzewów, takich jak: berberysy, irgi, trzmieliny, hortensje, jałowce, ogniki szkarłatne, śnieguliczki, róże, cisy. Całość układu zieleni uzupełnią nasadzenia bylin. Zwiększy to powierzchnię biologicznie czynną o ponad tysiąc metrów kwadratowych.

Uzupełnione zostaną też nasadzenia drzew na Al. Marcinkowskiego na wysokości ul. Paderewskiego. Docelowo na odcinku między pl. Wolności a ul. Św. Marcin będzie 36 drzew. Przed starszą częścią muzeum przewidziany jest trawnik i żywopłot cisowy, dodatkowo na wyspie przed Muzeum Narodowym planowany jest kwietnik nawiązujący do tych, które rosną już w dalszej części Al. Marcinkowskiego.

Zieleni przybędzie także wzdłuż ul. 27 Grudnia i placu Wolności. Wzdłuż południowej strony torowiska, od Al. Marcinkowskiego do ul. Ratajczaka, posadzone zostaną dwa szpalery drzew – 30 sztuk. Nowe nasadzenia planowane są także na ul. 27 Grudnia, jak i Kantaka oraz Ratajczaka (między ul. 27 Grudnia a Św. Marcin).

Powyższe prace wykonane zostaną w ramach Projektu Centrum. Ukończenie całej inwestycji planowane jest na koniec 2023 roku. Po jej zrealizowaniu liczba drzew w ścisłym śródmieściu Poznania praktycznie się podwoi – ze 157 sztuk przed modernizacją do ponad 325 drzew po zakończeniu projektu. Oprócz tego wzrośnie również udział zieleń niskiej i powierzchni biologicznie czynnej – z ok. 1350 m2 do ponad 7200 m2. Wartość całego projektu to 309 mln zł, a w 2023 r. zaplanowano wydatkowanie na poziomie 149 mln zł. Zakończenie projektu realizowanego od 2015 r. planowane jest do końca 2023 r.

Trwa rozstrzyganie postępowania na prace projektowe dla projektu zagospodarowania zielenią i małą architekturą wraz z wprowadzeniem systemu retencyjno-nawadniającego al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Solnej. Projekt obejmować ma m.in. zagospodarowanie terenu, zieleń, system nawadniania z zastosowaniem dokorzeniowego nawadniania zieleni, nawierzchnie, małą architekturę, oświetlenie. Całość dokumentacji  ma być przygotowana zgodnie z przekazaną projektantowi koncepcją autorstwa prof. dr. hab. W. Krzyżaniaka. Kwota przeznaczona na realizację prac projektowych to ok. 500 000 zł. Termin realizacji prac projektowych: max. 260 dni od daty podpisania umowy. Roboty budowlane planowane są do realizacji po zabezpieczeniu środków, najwcześniej w 2024 r.

Drzewa przy 3 Maja

W bieżącym roku planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac w terenie związanych z wprowadzeniem drzew w ul. 3 Maja. Na realizację zadania zabezpieczona została kwota ok. 300 tys zł. Prace projektowe rozpoczęły się w 2022 r., natomiast zakończenie robót budowlanych planowane jest do końca 2023 r.

Zieleń na Starym Rynku

Zieleń pojawi się również po zakończeniu rewaloryzacji płyty Starego Rynku. Powstaną tam cztery wyspy zieleni z drzewami i niską roślinnością oraz siedziskami. Przewidziane są po obu stronach Odwachu, przy Wadze Miejskiej i w ul. Kurzanoga. Z kolei na ścianie Arsenału powstanie zielony ogród. Powstanie również nowy system odwodnienia i retencji wód opadowych z odpowiednią kanalizacją deszczową i zbiornikami – dwoma dużymi i dwoma małymi.

Odbrukowywanie Poznania

W 2023 roku kontynuowane będą prace związane z odbrukami i nasadzeniami w mieście. Działania realizowane będą przy kilkunastu ulicach na terenach: Starego Miasta, Jeżyc, Łazarza, czyli tam, gdzie działa Strefa Płatnego Parkowania i parkowanie jest uporządkowane, a w wielu miejscach szerokie chodniki pozwalają na odbruki nawierzchni. Dodatkowo będą nowe nasadzenia drzew w pasach drogowych ok. 400-500 sztuk (całe miasto). Koszt wymienionych prac to ponad 4 mln złotych.

Dodajmy, że w ubiegłym roku została przeprowadzona inwentaryzacja zieleni na terenie ul. św. Wawrzyńca, która pozwoliła określić stan zdrowotny istniejącego drzewostanu. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do zlecenia wykonania projektu koncepcyjnego i wykonawczego po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Planowane są one na I kwartał 2023 roku, natomiast zlecenie projektu koncepcyjnego i wykonawczego na przełom I/II kwartału 2023. Na zrealizowanie konsultacji oraz projektu dla skweru przy ul. św. Wawrzyńca przeznaczono 50.000 zł.

Park Kieszonkowy na Łazarzu i więcej drzew na ul. Kolejowej

W Poznaniu przystąpiono też do prac zmierzających do zagospodarowania nieużytkowanej działki miejskiej mieszczącej się przy ul. Chłodnej na osiedlu Święty Łazarz na skwer, park kieszonkowy bądź las kieszonkowy. Inwestycja ma być realizowana we współpracy z lokalnymi mieszkańcami oraz radą osiedla celem wyłonienia preferowanego kierunku zagospodarowania tej przestrzeni. W pierwszej kolejności planowane jest zlecenie prac projektowych, na które przeznaczono 40.000,00 zł. Termin realizacji:  2023 r.

W Poznaniu zaplanowano także posadzenie ponad 50 drzew na ul. Kolejowej. Powstaną tam szerokie pasy zieleni, które stworzą lepsze warunki do życia również starym drzewom rosnącym wzdłuż ulicy. Dodatkowo ulicę ozdobi ponad 5 tysięcy krzewów i zieleń niska, których dotąd na niej brakowało.

Zmiany na Jeżycach

Jeżyce stanowią obszar silnie zurbanizowany z największym odsetkiem gruntu uszczelnionego w Poznaniu. Rewaloryzacja ulicy Kościelnej poprzez stworzenie tam terenu zieleni o układzie liniowym jest jedną z niewielu szans na stworzenie na terenie dzielnicy bioróżnorodnej wysokiej jakości przestrzeni publicznej. Celem projektu jest odtworzenie historycznego założenia owalnicowego – tzw. zielonej owalnicy ul. Kościelnej. Działania mają także zwiększyć dostępność oraz atrakcyjność terenu zieleni na ulicy Kościelnej dla mieszkańców, stworzyć miejsca do rekreacji i wypoczynku atrakcyjnego dla każdej grupy wiekowej, zwiększyć bezpieczeństwo przestrzeni publicznej oraz zastosować rozwiązania zwiększające odporność na zmiany klimatu poprzez np. systemy małej retencji, naturalne materiały itp. W 2023 r. planowane jest rozpoczęcie prac projektowych, na ten zakres zaplanowana została kwota 695 tys. zł.

Zielone rewitalizacje w szkołach

Prace w zakresie zielonej rewitalizacji prowadzone także m.in. w pięciu poznańskich szkołach. Są one na różnych etapach projektowania nowego otoczenia – wszystkie projekty zakładają wprowadzenie rozwiązań opartych na przyrodzie uwzględniających m.in. rozszczelnienie nieprzepuszczalnych nawierzchni, wprowadzenie urozmaiconej zieleni (w tym nasadzenia drzew i roślin przyjaznych dla zapylaczy), realizację naturalnych rozwiązań zabawowo-rekreacyjnych oraz edukacyjnych, wprowadzenie rozwiązań zwiększających retencję wód opadowych oraz wzmacniających bioróżnorodność. Szkoły objęte działaniami to: Szkoła Podstawowa nr 82 (Stare Miasto); Szkoła Podstawowa nr 77 (Łazarz); Zespół Szkół nr 4 (Rataje); Szkoła Podstawowa nr 11 (Winogrady); Szkoła Podstawowa nr 20 (Rataje). Na prace dotyczące uzupełnienia dokumentacji 4 szkół, których remont będzie przedmiotem wniosku do ZIT w ramach planowanego w bieżącym roku naboru przeznaczono w budżecie 300 000 zł. Dla Szkoły Podstawowej nr 20, gdzie prace projektowe zaczęły się pod koniec roku 2022, przeznaczono w budżecie kwotę 398 032 zł na prace projektowe i częściową realizację (wnioskowanie o całość realizacji planowane jest do ZIT w roku 2024).

Rzeczny Ogród Ekoedukacji

W roku 2023 kontynuowana będzie koordynacja prac dotycząca projektowania i wybudowania Rzecznego Ogrodu Ekoedukacji w ramach realizacji projektu “Brama otwarta na rzekę edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych”. Część Ogrodu znajdzie się na obszarze przy ulicy Ostrówek i sąsiadować będzie z Eksperymentalnym Ogrodem Dziedzictwa; kolejne elementy zamontowane zostaną w dolinie Cybiny. Będzie to m.in. ścieżka bosych stóp, kuchnia błotna czy tor wodny. Ogród będzie miejscem zabawy i spędzania wolnego czasu w miejskiej przyrodzie, oraz miejscem edukacji ekologicznej, prowadzonej w atrakcyjny sposób. Ogród zaprojektowany będzie z wykorzystaniem naturalnych elementów jak drewno, piasek, roślinność. Poszczególne elementy nie są trwale przytwierdzone do gruntu, mogą być przeniesione, co jest szczególnie ważne w przypadku terenów nadrzecznych. Na realizację zaplanowanych zadań przeznaczono w budżecie na rok 2023 kwotę w wysokości  ponad 1 mln zł.

Sołacz i spacery z demokracją

W 2023 roku w Poznaniu realizowane będą też trzy zadania grantowe, które otrzymały fundusze w ramach konkursu “na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta- Osiedli”. Chodzi o oświetlenie parku Sołackiego (Rada Osiedla Sołacz), „spacery z demokracją”, czyli uzupełnienie terenów zieleni o małą infrastrukturę ,nowe nasadzenia (Rada Osiedla Strzeszyn) oraz modernizację alejek parkowych i części zieleni w parku Szelągowskim (Rada Osiedla Stare Winogrady).

Koncepcje nowych parków

W 2023 roku powstać ma m.in. koncepcja parku im. H. Wieniawskiego. O tym, w jaki sposób zostanie on zrewaloryzowany zdecydują sami poznaniacy. Przygotowanie dokumentu poprzedzą konsultacje społeczne.

Przygotowana zostanie także koncepcja Parku Barwy i Wody na Osiedlu Zwycięstwa. Będzie to nowy, przyrodniczy teren, na którym będzie wykorzystywana woda opadowa z dachu pobliskiej pływalni. Za pomocą specjalnej instalacji, zamiast spływać do kanalizacji, będzie wspomagać okoliczną roślinność.

Poza tym, planowane są projekty skweru przy ul. Karpińskiej. Na ukończeniu jest też projekt zabytkowego parku Szelągowskiego. Potrzebna jest modernizacja alejek parkowych oraz renowacja schodów, pozostałości po Bractwie Kurkowym. Pojawią się nowe drzewa i krzewy oraz mała retencja wodna.

Zazielenią się kolejne dzielnice

Według planów poznańskich władz samorządowych, więcej zieleni przybędzie także na  Wildzie, przy ul. Rolnej/ Hetmańskiej,  na Grunwaldzie przy ul. Grochowskiej/ Marcelińskiej, czy też na skwerze Wincentego i Jana Wierzejewskich. O drzewa i krzewy wzbogaci się także teren przy ul. Modrej/ Świcie i ul. Sanockiej, a teren przy ul. Bystrej zostanie uporządkowany. To niewielkie tereny, które zyskają nowe, przyrodnicze oblicze. Będą także kontynuowane prace „zielonej rekreacji” na Chartowie i Osiedlu Zwycięstwa. Poznanianki i poznaniacy zyskają kolejne, pełne zieleni miejsca rekreacji i wypoczynku.

Budżety Rad Osiedli

Ponadto, prawie 5 mln złotych pochodzących z budżetu Rad Osiedli przeznaczone zostanie m.in. na utrzymanie terenów zieleni, doposażenie placów zabaw, wybiegów dla psów i wymianę oświetlenia. Radni chcą przeznaczyć pieniądze również na nowe nasadzenia drzew i krzewów. W 2023 roku planowana jest ponadto modernizacja parku im. Ks. T. Kirschke, parku Rodziny Stablewskich przy ul. Browarnej, parku na os. B. Chrobrego. Oznacza to m.in. modernizację ogrodzenia przy placu zabaw i nowe nasadzenia. W planach budżetowych znajduje się także rozbudowa placu zabaw na Wilczym Młynie, zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego, przy ul. Burszty oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Rzeczańskiej.

Zielone pnącza, dachy i ściany

W ramach planowanego programu dotacyjnego dla mieszkańców Poznania pn. „Zielone pnącza, dachy i ściany w dzielnicach najbardziej obciążonych problemem smogu”, planuje się obsadzenie pnączami ścian i dachów w miejscach ogólnodostępnych w obrębie Miasta Poznania. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na klimat dzielnic miasta charakteryzujących się ścisłą zabudową i ograniczonym zakresem zieleni na ulicach i placach. Dodatkowo uatrakcyjni tereny publiczne w przestrzeni miejskiej jako miejsce spotkań mieszkańców. Lokalizacja inwestycji: ściany i dachy w miejscach ogólnodostępnych w obrębie Miasta Poznania. Szacowany koszt wykonania: 50 000 zł. Czas realizacji: 2023  rok.

Na 2023 rok w Poznaniu zaplanowano też projektowanie, obsadzenie roślinnością elementów infrastruktury miejskiej (tzw. zielonych ścian) wraz z ich utrzymaniem w ramach projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury”. Lokalizacja inwestycji: budynek Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Krakowskiej 10; budynek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1; ekran akustyczny na skwerze im. S. Powalisza. Szacowany koszt wykonania: 200 tys. zł. Czas realizacji: 2023 rok.

Projekt „Zielony Poznań”

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowany ma być projekt pn. “Zielony Poznań”. Przedsięwzięcie to podzielono na dwa etapy: nasadzenie i utrzymanie drzew oraz obsadzenie roślinnością elementów infrastruktury miejskiej, czyli stworzenie tzw. zielonych ścian. Lokalizacja inwestycji: tereny miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem parków, skwerów oraz placówek oświatowych;  ściany budynków użyteczności publicznej, ogrodzenia i konstrukcje małej architektury. Czas realizacji: 2023  rok.

W stolicy Wielkopolski planowane są także nasadzenia poprawkowe i uzupełniające na istniejących gruntach leśnych stanowiących lasy komunalne Miasta Poznania – ponad 8 000 drzew i krzewów, na powierzchni 12 tysięcy m2. Lokalizacja inwestycji: lasy komunalne Miasta Poznania. Szacowany koszt wykonania: 23 tys. zł. Czas realizacji: wiosna, jesień 2023 roku.

Zielona Góra: Park Tysiąclecia, Plac Słowiański i zieleń na 800-lecie miasta

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze, czyli dawny cmentarz Zielonego Krzyża to, obok Parku Piastowskiego i parku w Zatoniu, to ulubione miejsce spacerowe zielonogórzan.

Obecnie w miejscu tym powstają nowe, ścieżki piesze i pieszo-jezdne z nawierzchni mineralnej i kostki brukowej betonowej, a także schody terenowe prowadzące do parku. Wykonawca prac uzbraja obecnie teren w przyłącza i instalację wodno-kanalizacyjną oraz sieć teletechniczną i elektryczną. Natomiast w sąsiedztwie skateparku stawiana jest tężnia solankowa. Kształtowane są także skarpy w parku.

Wykonawca prac wyciął też chore i obumarłe drzewa i zajął się pielęgnacją zdrowych okazów. Oczyszczono grobowiec Beuchelta. Mieszkańców ma przyciągnąć do tego miejsca pobudzająca zmysły strefa sensoryczna, odnowione historyczne zdroje, ławeczki, leżaki i szumiąca fontanna z kulą. W miejscu tym stanie również toaleta. Prace nadzorowane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakończą się na przełomie września i października tego roku.

Koszt całkowity inwestycji pod nazwą Rewitalizacja Parku Tysiąclecia, zgodnie z umową ma się zamknąć w kwocie 14 mln 786 tys. zł.

Dawny Nowy Rynek, czyli Plac Słowiański 

Kolejna ważna zielonogórska inwestycja dotyczy Placu Słowiańskiego, czyli jednego z centralnych miejsc Zielonej Góry, które wielu mieszkańcom kojarzy się z sądami oraz kancelariami adwokackimi. Historia tego miejsca jest jednak o wiele ciekawsza – pod koniec XVI wieku powstał tam cmentarz oraz kościół pw. św. Trójcy. Natomiast na początku XIX wieku świątynię rozebrano, a nekropolię zamknięto. Później utworzono tam tzw. Nowy Rynek, gdzie zorganizowano targowisko. Wokół zaś wznoszono nowe reprezentacyjne budynki, m.in. obecne gmachy sądowe.

Obecnie Plac Słowiański pełni głównie funkcję rekreacyjną. A że z biegiem lat teren ten uległ degradacji, dlatego urząd miasta podjął decyzję o jego gruntownej rewitalizacji. Zbiegło się to w czasie z budową w tym miejscu pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej, na którym bardzo zależało środowiskom kresowym, a także Instytutowi Pamięci Narodowej. Zmiany na placu będą jednak o wiele poważniejsze – cała inwestycja pochłonie około 4,4 mln zł.

W ramach tej inwestycji uporządkowana zostanie cała miejscowa zieleń, posadzone zostaną drzewa, krzewy i byliny. Pojawią się nowe ławki, stoliki i krzesła, kosze, ale też leżaki, na których mieszkańcy chętnie wypoczywają w wakacyjne dni. Zgodnie z planami, powstanie tu także fontanna. Całości dopełnią zaś budki lęgowe i karmniki dla ptaków oraz stojaki dla rowerzystów. Nowe oblicze Placu Słowiańskiego będziemy mogli podziwiać już w połowie roku.

Kwota przeznaczona na inwestycję pt.: Zagospodarowanie Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze  to 4 mln 425 tys. 175 zł. Plac powinien zostać oddany do użytku w czerwcu 2023 r.

Zieleń na 800-lecie miasta

Ważną, nie tylko z ekologicznego, ale i z symbolicznego punktu widzenia inwestycją, będą nasadzenia drzew w ramach obchodów Jubileuszu 800 – lecia Miasta Zielona Góra. Dotyczy to 400 drzew, które z udziałem mieszkańców, nasadzone zostaną na działkach miejskich, w pasach drogowych i przy miejskich ścieżkach rowerowych na terenie Miasta Zielona Góra i Dzielnicy. Będą to m.in.: lipy drobnolistne i szerokolistne (i jej odmiany), katalpy bignoniowe, śliwy wiśniowe, wiśnie piłkowane, grusze drobnoowocowe.

Miejski system przyrodniczy

Kolejne przedsięwzięcie to realizacja pierwszego etapu koncepcji budowy systemu przyrodniczego Miasta Zielona Góra (przy udziale Uniwersytetu Zielonogórskiego). Obecnie trwają prace planistyczne przy planowaniu wprowadzenia zieleni wysokiej i krzewów do strefy ścisłej miasta. Będą to aleje przydrożne lub nasadzenia krzewów w miejscach gdzie posadzenie drzew z różnych powodów nie jest możliwe. Pierwsze nasadzenia krzewów ozdobnych w pasach drogowych w centrum miasta na powierzchni około 10 tys. metrów kwadratowych planowane są na całej długości ulicy Batorego, Energetyków, Zjednoczenia na odcinku od ul. Działkowej do wiaduktu, Dworcowej, ul. Alei 3 maja, Alei Niepodległości.

Drzewa w szerokich chodnikach

ZGK w Zielonej Górze sadzi również drzewa w lokalizacjach z szerokimi chodnikami. Na obecnym etapie rozbierane są płyty chodnikowe i kostka betonowa. Dotyczy to ul. Konstytucji 3 Maja przy Planetarium – nasadzenie kilkunastu drzew, Placu Pocztowego przy wieży Łaziebnej (4 drzewa), ul. Drzewnej (6 drzew), terenu przy Bibliotece Norwida (3 drzewa), Deptaku ul. Żeromskiego (15 drzew), ul. Kupieckiej na odcinku do ul. Dąbrowskiego (32 drzewa).

Enklawy zieleni i sadzenie drzew

Zielonogórski ZZM planuje także tworzenie enklaw zieleni na przystankach autobusowych i w ich otoczeniu. Dotyczy to ul. Kupieckiej, Westerplatte i innych dobieranych w konsultacjach z mieszkańcami i radnymi, lokalizacji. Planuje się też sadzenie drzew na terenie dzielnicy miasta przy świetlicach miejskich, placach zabaw i innych. W tym przypadku miejsca i zakresy nasadzeń dobierane są na podstawie ustaleń z sołtysami.

Inne działania ZZM to podlewanie drzew młodych nasadzonych w ostatnich pięciu latach na terenie całego miasta. Natomiast  przez cały sezon wegetacyjny, a przede wszystkim w okresach suszy, podlewane są drzewa posadzone na działkach miejskich. Przewiduje się również Sadzenie cebulek kwiatowych w pasach drogowych w parkach i na skwerach.


Krakowskie zielone inwestycje w 2023 roku


 

 

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 Kontrole odpadów samorządy (03.04-22.04.24)

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Zieleń miejska
css.php
Copyright © 2024