5 czerwca 2009 r. prezydenci Torunia i Bydgoszczy podpiszą preumowę na realizację projektu “Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Przedsięwzięcie jest partnerskim projektem Gminy Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Miasta Toruń. Budowa spalarni kosztowała będzie 400 mln zł. Projekt wpisany został na indykatywną listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijne dofinansowanie wyniesie 340 mln zł. Projekt obejmuje stworzenie spójnych systemów gospodarki odpadami dla Bydgoszczy i Torunia oraz sąsiednich gmin wraz z budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Jego wydajność wynosiłaby 180 tys. ton. 

Udział finansowy w ponoszonych kosztach został wstępnie ustalony w proporcji wynikającej z ilości odpadów obu miast przypadających na jednego mieszkańca: Bydgoszcz – 2/3 kosztów, Toruń – 1/3 kosztów.

Odpady komunalne stanowią jedną z najbardziej istotnych grup odpadów wytwarzanych w Toruniu i Bydgoszczy. Z roku na rok jest ich coraz więcej. W 2003 r. w Toruniu zebrano od gospodarstw domowych 75.854 ton odpadów komunalnych, w 2007 r. – 80.700 ton. Prognozuje się, że w kolejnych latach ilość wytwarzanych odpadów będzie rosnąć średnio rocznie o 0,5-0,7 tys. ton. W ilości tej 50-60 proc. stanowią odpady biodegradowalne.

Udział finansowy w ponoszonych kosztach został wstępnie ustalony w proporcji wynikającej z ilości odpadów obu miast przypadających na jednego mieszkańca: Bydgoszcz – 2/3 kosztów, Toruń – 1/3 kosztów.

źródło: torun.pl

Czytaj więcej

Skomentuj