W Ciechanowie (Mazowieckie) powstanie elektrociepłownia na biomasę z turbiną parową. Miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisała umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, której wartość wyniesie 48,7 mln zł.

Jak zapowiedział ciechanowski samorząd, nowa elektrociepłownia z kotłem parowym o mocy 11 MWt oraz turbiną o mocy 1,1 MWe powstanie na terenie obecnej Centralnej Ciepłowni. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektu wspieranego m.in. ze środków unijnych.

“Ciechanów odchodzi od użycia węgla w produkcji ciepła. W mieście powstanie elektrociepłownia na biomasę z turbiną parową. Miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisała umowę z wykonawcą na realizację inwestycji o wartości 48,7 mln zł. Kontynuowana jest też budowa kogeneracji gazowej i modernizacja sieci ciepłowniczych” – przekazał we wtorek Urząd Miasta.

Jak wyjaśnił, umowę na budowę elektrociepłowni na biomasę podpisano po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, a zadanie zrealizuje firma Energika. Podpisano także umowę na serwis gwarancyjny o wartości ponad 344 tys. zł. “Prace budowlane rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni” – oznajmił ciechanowski samorząd.

Podkreślono, że prowadzone przez tamtejsze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej inwestycje “mają na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ograniczenie wykorzystywania węgla do produkcji ciepła dla mieszkańców”. Wskazano, iż działania te mają umożliwić także “ograniczenie wpływu dynamicznie rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla na cenę ciepła w Ciechanowie”.

Według lokalnego Urzędu Miasta, przedsięwzięcia realizowane przez ciechanowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozwolą tej spółce “na istotne zwiększenie swoich możliwości wytwarzania energii elektrycznej” – aktualnie spółka eksploatuje jeden agregat kogeneracyjny na gaz, a ciepło z turbiny gazowej kupuje od dostawcy przemysłowego.

Urząd Miasta przekazał, że projekt “Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” jest finansowany m.in. ze środków unijnych i krajowych uzyskanych w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW. Wysokość dotacji wynosi blisko 40 proc., a resztę środków uzupełnia pożyczka i środki własne.

Jak podał ciechanowski samorząd, w ramach tego samego projektu tamtejsze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi też budowę kogeneracji gazowej w sąsiedztwie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie trwa montaż zbrojenia pod płytę fundamentową, wykonywane są prace ziemne oraz przyłączeniowe – wartość projektu kogeneracji gazowej to ponad 12 mln zł.

“Spółka prowadzi również cztery sieciowe zadania finansowane dotacją na poziomie 85 proc. z programu unijnego zarządzanego przez NFOŚiGW. Inwestycje w modernizację sieci ciepłowniczej poprawią bezpieczeństwo dostaw oraz wzmocnią efekt ograniczenia udziału węgla w wytwarzaniu energii cieplnej w Ciechanowie” – zaznaczył Urząd Miasta.

Czytaj więcej

Skomentuj