Prezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisał umowę dzierżawy na prawie 150 ha gruntów położonych na obszarze tzw. Terkawki z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. Przetarg nieograniczony na dzierżawę tego terenu wygrała firma IPSOLAR.FARMA4 z Warszawy, z kapitałem koreańskim.

Umowa dzierżawy zawarta została na 29 lat. Inwestor będzie płacił za użytkowanie terenu ok. 2,5 mln zł rocznie.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać inwestora na te tereny. Przypomnę, że jest to obszar, który miasto przejęło od wojska. Teren ten idealnie nadaje się pod farmę fotowoltaiczną. Długoletnia dzierżawa zapewnia stały, coroczny dochód dla miasta. W perspektywie 29 lat, na które została podpisana umowa daje to kwotę co najmniej ok. 71 mln zł. Jest to kolejny przykład zainteresowania dużych inwestorów, z kapitałem zagranicznym do inwestowania w Elblągu – podkreśla prezydent tego miasta Witold Wróblewski.

Rozpoczęcie inwestycji dzierżawcy planują na rok 2023. Zlokalizowanie farmy fotowoltaicznej możliwe będzie w oparciu o wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Inwestor zobowiązany będzie do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji.

– Misją spółek z grupy IPSOLAR jest dbanie o zrównoważony rozwój i tworzenie kompleksowego systemu dla ”eco miast” – podkreślają przedstawiciele inwestora.

Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej odbył się 22 listopada 2021 r. Przedmiotem przetargu była nieruchomość o łącznej powierzchni 149,7 ha, położona w Elblągu przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i Alei Grunwaldzkiej, obszar tzw. Terkawki.

W przetargu mogły uczestniczyć wszystkie osoby, które wpłaciły w określonym terminie wadium oraz złożyły niezbędne oświadczenia. Wywoławcza wysokość czynszu wynosiła 1 497 707 zł rocznie. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Najwyższą kwotę czynszu zaoferowała firma IPSOLAR.FARMA4 Warszawy, w wysokości 2 530 000 zł rocznie.

Czytaj więcej

Skomentuj