W Gliwicach powstanie miejska przestrzeń o charakterze parkowym, ze ścieżką dla rowerzystów i pieszych, elementami małej architektury i bardzo dużą ilością zieleni. Realizacja planów nabiera tempa. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Koszt zagospodarowania rekreacyjnego zbiornika wyniesie prawie 17,9 mln zł.

Nowa przestrzeń rekreacyjna powstaje w Gliwicach, pomiędzy osiedlem Sikornik, a obwodnicą miejską. Obecnie budowany jest tam suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka. To niezbędny element kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej dla miasta. Zgodnie z oczekiwaniami wyrażanymi przez mieszkańców, prezydent Gliwic Adam Neumann zadecydował, że teren ten zyska dodatkową rekreacyjną funkcję.

Zieleń na 70 procentach powierzchni

Budowa zbiornika, wraz z jego rekreacyjnym zagospodarowaniem, obejmie w sumie 10 hektarów, a zieleń pokrywać będzie docelowo 70% tego obszaru.

Miasto rozstrzygnęło już przetarg na rekreacyjne zagospodarowanie zbiornika. Wybrano konsorcjum firm: MELKAD Sp z o. o. i Zakładu Wielobranżowego MELKAD Klemens Scheithauer. Konsorcjum zajmie się  projektowaniem i wykonaniem inwestycji. Umowa została już podpisana, a wszystkie prace powinny zakończyć się pod koniec trzeciego kwartału 2023 roku.

Dolina potoku Wójtowianka

Zbiornik retencyjny zlokalizowany jest częściowo w naturalnym zagłębieniu doliny potoku Wójtowianka.  Ukształtowanie skarp pozwoli na ich rekreacyjne wykorzystanie. Planowane jest również czasowe umożliwienie zwiedzania dna zbiornika, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, związanych z opadami deszczu lub zagrożeniem powodziowym. Mieszkańcom udostępniony zostanie też teren wokół zbiornika. Zgodnie z założeniami władz samorządowych, otwarta i ogólnodostępna przestrzeń powinna przyciągać nie tylko mieszkańców pobliskich osiedli, ale też gliwiczan z innych części miasta.

Minipark, plac zabaw i siłownia

Inwestycja obejmować będzie utworzenie wielu miejsc odpoczynku z różnorodnymi elementami małej architektury. Dostępne tam będą ławki, leżaki pod pergolami i piknikowymi wiatami, podesty z miejscami do siedzenia, bujaki dla dzieci i punkty obserwacyjne. Zaplanowano też minipark z wypoczynkowymi polanami i miejscem do prowadzenia np. plenerowych zajęć edukacyjnych. Udostępnione zostaną też trawniki, na których będzie można się opalać czy poczytać książkę. W planie jest także plac zabaw i siłownia oraz  ścieżka dla rowerzystów i pieszych. Wszystko to w otoczeniu drzew i różnorodnych plenerowych kompozycji. Ważnym elementem inwestycji będą techniczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz nowoczesne systemy oświetlenia.

700 drzew, krzewy, bliny i łąki kwietne

O parkowym charakterze odnawianego miejsca przesądzać ma różnorodna roślinność. Przewidziano zasadzenie ponad 700 drzew. Natomiast krzewy mogą pokryć ponad  8 tys. m2, byliny ponad 24 tys. m2, a łąki kwietne ponad 26 tys. m2.

Przy czym, rośliny zostaną tak dobrane, by zdobić to miejsce w różnych porach roku, z zapewnieniem dużej biologicznej  różnorodności. Nasadzone tam gatunki roślin zostaną dostosowane do różnych warunków, z uwzględnieniem potrzeb owadów (szczególnie tych zapylających), a także  małych zwierząt.

Na początek prawie 18 milionów zł

Prace będą prowadzone etapami. Koszt zagospodarowania rekreacyjnego zbiornika wyniesie prawie 17,9 mln zł, ale miasto postarało się o wsparcie ze źródeł zewnętrznych. Mniej więcej połowa kosztów zostanie pokryta ze środków unijnych, a Gliwice starają się o zwiększenie dofinansowania.

 

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Należy w tym miejscu przypomnieć, że realizacja projektu wymagała między innymi: wycięcia 662 drzew oraz usunięcia krzewów z powierzchni 1094 m kw., przeniesienia i skanalizowania fragmentu koryta rzecznego, znaczącej negatywnej ingerencji w miejscową strukturę hydrogeologiczną.

Skomentuj