Prawie 76 kilometrów sieci kanalizacyjnej powstanie do końca 2013 roku w gminie Dźwierzuty. Jest to możliwie dzięki realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt podzielono na trzy etapy. Pierwszy zakłada budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na trasie Linowo- Dąbrowa- Dźwierzuty. W drugim przewidziano budowę kanalizacji na trasie Dźwierzuty- Targowo- Targowska Wólka- Kałęczyn –Zalesie- Rańsk. Ostatni etap obejmuje odcinek: Kałęczyn- Grądy-Rogale, a także Targowo-Orżyny-Miętkie-Jeleniowo.

Nowa sieć kanalizacyjna została tak zaprojektowana, aby ścieki z danych miejscowości były odprowadzane grawitacyjnie poprzez kolektor kanalizacyjny do przepompowni ścieków, a następnie, rurociągiem ciśnieniowym do komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach, gdzie zostaną poddane oczyszczeniu. W wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych prawie 2,5 tys. osób. Cała inwestycja będzie kosztowała prawie 12,76 mln zł, z czego prawie 10, 2 mln zł to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lat 2007-2013.

W poniedziałek, 30 maja w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Czesław Wierzuk, wójt gminy Dźwierzuty podpisał umowę dofinansowania budowy projektu sieci kanalizacyjnej. 

źródło: wfosigw.olsztyn.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj