1 / 5

Około ¾ działających w Polsce przedsiębiorstw zmaga się problem znalezienia kandydatów do pracy z kompetencjami odpowiadającymi na ich potrzeby. Aż 30 proc. pracodawców nie inwestowało w rozwój pracowników. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy pozostaje brak oferty edukacyjnej odpowiadającej na realne potrzeby pracodawców. Problem dotyczy także sektora gospodarki odpadami, a próbą jego rozwiązania stało się powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Zwiększanie kwalifikacji i efektywna edukacja pracowników przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami, lepsze dostosowywanie kwalifikacji zdobywanych przez studentów i uczniów poprzez zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne. To główne cele Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. We wtorek, 12 lutego odbyło się spotkanie inaugurujące jej prace.

Wiele branż, wspólny cel

W skład Rady weszli przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji branżowych sektora gospodarki odpadami (z uwagi na charakter prac stanowiący najliczniejszą grupę), instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, związków zawodowych, instytucji pełniących rolę regulatora lub nadzorcy sektora, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i innych podmiotów ważnych z punktu widzenia działalności Sektorowej Rady.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

W składzie Rady (z czasem może powiększyć się do 36 członków) znaleźli się m.in. Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Magda Gosk – dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu, Krzysztof Kawczyński – przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, a także Magdalena Dutka –prezes zarządu Abrys, wydawcy miesięcznika „Przegląd Komunalny” i PortalKomualny.pl.

Czym zajmie się Rada?

Sektorowe rady ds. kompetencji, których tworzeniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to miejsca współpracy biznesu, nauki i instytucji branżowych. Pracodawcy są w nich źródłem wiedzy dla sektora edukacji.

Sektorowa Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców będzie m.in. rekomendowała rozwiązania w zakresie koniecznych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych w obszarze edukacji – dzięki nim przepisy w tym zakresie mają być nie tylko bardziej jednolite, a też skuteczniej niż do tej pory odpowiadać na potrzeby sektora gospodarki odpadami.

Zadaniem Rady będzie również inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży gospodarki odpadami a instytucjami edukacyjnymi, przekazywanie do tych instytucji informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje pracowników sektora i opracowywanie odpowiednich rekomendacji w tym zakresie. Pomoże to instytucjom edukacyjnym w lepszym dopasowaniu oferty (w tym szkoleń) dla obecnych i potencjalnych pracowników sektora gospodarki odpadami.

Ważnym obszarem jest również propagowanie tworzenia porozumień edukacyjnych, które umożliwią realizację staży i praktyk w przedsiębiorstwach dla uczniów i studentów  kształconych dla sektora gospodarki odpadami.

Wypracowane rozwiązania mają pomóc także w adaptacji sektora gospodarki odpadami oraz edukacji do wymagań związanych ze wdrożeniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Liderem projektu „Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców” jest Krajowa Izba Gospodarcza, a jego partnerem Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych).

Więcej informacji o Radzie na stronie internetowej https://srk-odzysk.kig.pl/

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Niestety wiedza kosztuje. A ta branża nie inwestuje w ludzi. Stawki dla specjalistów bardzo słabe, więc nie dziwię się, że nikt nie chce w to iść. A ci co już są się wypalają 🙁

    • Z przykrością musimy i należy stwierdzić i nie oszukujmy się , że działalność w Gosp Odpadami nigdy w Polsce nie cieszyła się jakimś prestiżem , uznaniem , czy szacunkiem społecznym nie mówiąc nawet na dzisiaj o pozytywnym stosunku władz nawet tych lokalnych do Firm z w/w branży . Działalność ta na ogół od dawna traktowana jest jako zło konieczne, a dzisiejsza młodzież zapatrzona na tzw zachód, na ogół gdzieś w kuluarach boi się nawet przyznać , wstydzi sie , że pracuje w takiej branży . społeczeństwo na ogół powiela już tak wyciuchaną opinię , że kto pracuje w takiej branży to pije, kradnie … brudas i coś jeszcze ….skoro pracuje w tzw odpadach to znaczy że ???? widocznie ??,nie nadawał się do innej pracy … a to po prostu boli b….. boli

  2. Jaki pieniądz tacy i pracownicy niestety taka jest brutalna prawda w tych czasach , filantropów dzisiaj już nie ma , edukacja ? jak najbardziej , ale musi to korelować z pieniądzem.

Skomentuj