Międzynarodowy zespół badaczy przeanalizował dane z badań prowadzonych przez ponad 70 lat. Naukowcy stwierdzi stały ubytek tlenu w wodach. Powodem jest nie tylko intensyfikacja rolnictwa, antropopresja, ale również zmiany klimatu.

Wyniki analiz opublikowane m.in. w magazynie „Nature” prowadził międzynarodowy i interdyscyplinarny zespół naukowców, wśród których była prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, z Wydziału Oceanografii i Geografii UG, kierownik Stacji Limnologicznej UG.

Artykuł w „Nature” dotyczy analizy profili termiczno-tlenowych jezior w umiarkowanej strefie klimatycznej na półkuli północnej i południowej.

Naukowcy zbadali dane dotyczące niemal 400 zbiorników wodnych w Europie i USA.

Dotychczas nie było jednoznacznych dowodów na zmniejszające się ilości tlenu w wodach jeziorach.

– Artykuł w „Nature”, przedstawia wyniki badań długoterminowych. Szczegółowa analiza ponad 45 tys. profili termiczno-tlenowych wykazała, iż zjawisko spadku zawartości tlenu na przestrzeni kilku dekad sięga 5,5 proc. na powierzchni i aż 18,6 proc. przy dnie – wyjaśnia prof. Julita Dunalska. – W cieplejszych wodach powierzchniowych, spadek tlenu wiąże się głównie z mniejszą rozpuszczalnością tego gazu, a w wodach naddennych z silniejszą stratyfikacją termiczną wód i mniejszą przezroczystością.

Jak zauważa prof. Dunalska, tak szybki spadek zawartości tlenu, szczególnie w warstwach przydennych może mieć istotny wpływ na aktywność metaboliczną ekosystemów wodnych. To z kolei zagraża jakości wód, a tym samym możliwości świadczenia usług ekosystemowych.

Artykuł w „Nature” i wnioski badawcze stanowią pierwszy sygnał, że należy zwrócić szczególną uwagę na problem wód śródlądowych. – Dotychczas nie przeanalizowano tak ogromnej bazy danych. Wyniki dowodzą jednak, że  proces postępuje i jest sygnałem dla nas, że musimy się nauczyć na to reagować – podsumowuje prof. Julita Dunalska.

Podkreśla także, że tego typu badania może kontynuować. – Zdaję sobie sprawę, jak istotna jest edukacja. Stan jezior, jakość wody w dużym stopniu zależy od nas – podkreśla prof. Julita Dunalska.

UG planuje szkolenia dla specjalistów oraz szeroką działalność naukowo-edukacyjna w tym zakresie.

Źródło: Uniwersytet Gdański

Czytaj więcej

Skomentuj