Od 25 maja mieszkańcy Krakowa mogą składać wnioski o dotacje w ramach trzech nowych miejskich programów: likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, rozwoju odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

W ramach programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe wnioski o dotację na likwidację pieców i palenisk będą mogli składać mieszkańcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, ale z przyczyn formalnych (np. przeciągającego się postępowania spadkowego) nie mogli uzyskać dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Co ważne, z programu nie skorzystają osoby, którym została przyznana dotacja, ale inwestycja nie została przeprowadzona i rozliczona w terminie. Dotacja będzie przyznawana w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania.

Dotacje do OZE…

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii przewiduje dotacje do instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych). Wysokość dotacji może wynieść do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: 18 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła, 33 tys. zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła, 7,5 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych i 15 tys. zł przy zakupie oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków na zakup i montaż pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych będą mieli wnioskodawcy, którzy w czasie trwania Programu Ograniczania Emisji, złożyli wniosek o udzielenie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego instalację odnawialnego źródła energii (pompy ciepła, kolektorów słonecznych), jednak ze względu na wykorzystanie limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel, ich wniosek nie został rozpatrzony.

…i termomodernizacji 

Zmiany przyjęte w programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie obejmują zwiększenie kręgu beneficjentów o osoby fizyczne, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego (do tej pory z programu mogły skorzystać tylko osoby fizyczne, których dochód gospodarstwa domowego wynosił do 250 proc. kryterium dochodowego – do 1320 zł netto na miesiąc w gosp. wieloosobowym, do 1752,50 zł netto na miesiąc w gosp. jednoosobowym).

Wysokość dotacji dla beneficjentów, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego wynosić będzie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 tys. zł, wysokość dotacji dla beneficjentów, których dochód wynosi do 250 proc. kryterium dochodowego pozostaje bez zmian i wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 tys. zł. Zwiększeno także maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych z 400 zł za mkw. do 700 zł za mkw.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj