Prof. Maciej Nowicki, minister środowiska bierze udział w X specjalnej sesji Rady Zarządzającej UNEP (Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska) oraz Globalnym Środowiskowym Ministerialnym Forum Ekologicznym, w Monako.

Tematem wiodącym spotkania jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W programie spotkania, znalazły się sesje merytoryczne dotyczące  stanu środowiska globalnego, pilnych kwestii natury politycznej, środowiska i rozwoju oraz wdrażania wyników ostatnich posiedzeń – szczytów Narodów Zjednoczonych, głównych międzyrządowych spotkań.

Uczestnicy sesji poruszyli kwestię inwestycji i finansowania działań zmierzających do ochrony klimatu. Podjęli dyskusje dotyczące m.in. Funduszu Adaptacyjnego oraz ustanowienia innych funduszy i pozyskania środków na ochronę klimatu.  Ponadto, odbyły  się rozmowy na temat globalizacji oraz koniecznej reformy ONZ.

W czasie trwania sesji, prof. Maciej Nowicki, minister środowiska, spotkał się z licznymi delegacjami, m.in.   sekretarzem  wykonawczym UNFCCC (Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych  w Sprawie Zmian Klimatu), Ministrem Środowiska Szwecji,  delegacją niemiecką oraz organizatorami COP13 i COP15 – przedstawicielami  Indonezji i Danii. Spotkania nieformalne dotyczyły  wymiany opinii nt. pakietu energetyczno – klimatycznego oraz kwestii organizacyjnych nt. konferencji  COP14 w Poznaniu.

W X specjalnej sesji Rady Zarządzającej UNEP oraz Globalnym Środowiskowym  Ministerialnym Forum Ekologicznym, w Monako bierze udział ponad 1200 delegatów ze 145 krajów.

źródło: MOŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj