W Krakowie podpisano porozumienie w sprawie utworzenia spółki pn. „Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.”. Jej celem będzie stworzenie przestrzeni dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Działalność Laboratorium będzie związana z projektem inwestycyjnym pn. KRK NH2. Zakłada on rewitalizację 300 hektarów terenów poprzemysłowych w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie należących dotychczas do firmy ArcelorMittal. Porozumienie w tej sprawie podpisali wczoraj Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu oraz rektorzy trzech krakowskich uczelni: dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko prorektor ds. kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, rektor Uniwersytetu Rolniczego.

Przestrzeń dla innowacyjnej gospodarki

Ekorozwój Kraków 300 x 250

„Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki” to spółka Skarbu Państwa i krakowskich uczelni wyższych, która została powołana w celu przekształcenia terenów wokół krakowskiej huty w innowacyjny park technologiczny. Skarb Państwa wniesie do Laboratorium nieruchomości, na których powstaną centra badawcze, laboratoria wdrożeniowe i biura projektowe przedsiębiorstw. Dzięki aportowi będzie akcjonariuszem większościowym nowego podmiotu. Najważniejszymi zadaniami zarządu nowo powołanej spółki będzie opracowanie masterplanu dla poprzemysłowego terenu, przebudowa układu kolejowego, likwidacja nieczynnych instalacji technicznych i przebudowa czynnych instalacji, rekultywacja terenu i uzbrojenie go we wszelkie niezbędne instalacje. Zamiast pozostałości po wyburzonych instalacjach hutniczych, powstanie nowy fragment miasta, którego wizytówką będą nowoczesne, innowacyjne technologie. KRK NH2 ma być nie tylko miejscem, w którym stosowane będą nowe technologie, ale także miejscem, w którym te technologie będą tworzone.

Wzmocnienie konkurencyjności

– Przed europejskim i polskim przemysłem jest trudne wyzwanie konkurowania na światowym rynku z wielkimi gospodarkami opartymi na niskim koszcie pracy. Dlatego musimy promować wszelkie inicjatywy, których celem jest wzmocnienie potencjału naszej gospodarki przez innowacje i nowe rozwiązania technologiczne. Spółka, którą powołujemy wraz z trzema krakowskimi wyższymi uczelniami, ma na celu zachęcanie inwestorów do lokowania w pobliżu Nowej Huty swoich laboratoriów badawczych, centrów wdrożeniowych i kompetencyjnych – powiedział A. Czerwiński. Minister liczy, że współpraca przedsiębiorców i krakowskich uczelni zaowocuje wzrostem liczby wdrażanych do gospodarki rozwiązań innowacyjnych oraz wzmocnieniem konkurencyjności całego polskiego przemysłu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj