Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz spotkał się w zeszłym tygodniu z wójtami i burmistrzami gmin sąsiadujących z miastem. Omawiano problemy olsztyńskiej aglomeracji.

Wójtowie i burmistrzowie przedstawiali problemy swoich gmin, które wynikają z utrudnionej do tej pory komunikacji. Przeważały tematy związane z gospodarką wodno-ściekową. Kolejnym problemem, który udało się rozwiązać podczas spotkania była sprawa podpisania umów międzygminnych

Prezydent Olsztyna wskazał na kilka obszarów, w których niezbędna jest współpraca międzygminna. – Jak bardzo, pokazuje podpisanie 37 porozumień w sprawie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, to naprawdę wyjątkowa sytuacja, warta naśladowania – powiedział Grzymowicz. Pod koniec miesiąca szefowie gmin spotkają się ponownie, podsumują, co udało się zrobić i wyznaczą kolejne obszary współpracy.

źródło: olsztyn.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj