Dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Na tę okoliczność w wielu polskich miastach organizowane są akcje sadzenia drzew wspólnie z mieszkańcami.

W Gdańsku, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim i Brzegach pojawią się dziś nowe nasadzenia drzew. Pierwszy dzień wiosny to wyśmienita okazja do zacieśniania więzi międzyludzkich i wspólnego kreowania zielonego wizerunku miasta. Działanie to może stanowić odpowiedź na liczne wycinki drzew dokonywane w majestacie prawa.

W większości zasadzą drzewa liściaste

W Gorzowie nowe drzewa pojawią się w Parku 750-lecia. Do posadzenia będzie symboliczne 76 drzewek z okazji 760-lecia Gorzowa. Włodarze miasta przygotowali: 6 sosen, 14 lip, 23 dęby, 5 modrzewi, 11 jarzębów, 1 grab, 13 brzóz, 2 klony oraz 1 świerk pospolity.

Po akcji nasadzenia, mieszkańcy będą mieli dziś możliwość otrzymać sadzonkę drzewka do wykorzystania we własnym ogródku, na przydomowym skwerze lub na działce. Do rozdania jest 760 drzewek: 200 lip, 200 brzóz, 150 dębów, 100 klonów zwyczajnych, 110 klonów jaworów.

Do społecznej akcji sadzenia drzew zachęcają także w Brzegach. Przygotowano ponad 1000 sadzonek, które utworzą nasadzenia przy tutejszym stawie. Przedsięwzięcie organizują Małopolski Związek Wędkarski, gmina Wieliczka i powiat wielicki.

Tymczasem w Gdańsku w Parku Diany na Osowej odbędzie się pierwsze w tym roku nasadzenie drzew w ramach zgłoszeń od mieszkańców przez aplikację Bank Nasadzeń Drzew (BAND). W nasadzeniach udział wezmą m.in. parlamentarzyści, jeden z mieszkańców, który zaproponował to miejsce do posadzenia drzew (łącznie wpłynęły trzy wnioski na ten teren) a także przedstawiciele Wydziału Środowiska oraz Gdańskiego Zarządu Dróg Zieleni. – Koszt nasadzeń sfinansuje Stocznia Wisła Sp. z o.o. w ramach procedury nasadzeń zastępczych. Posadzone zostaną drzewa trzech gatunków: jarząb szwedzki, lipa drobnolistna i kasztanowiec czerwony. Inwestor w ramach nasadzeń zastępczych poniesie nie tylko koszt ich posadzenia, ale także trzyletniej pielęgnacji – informuje Dariusz Wołodźko, inspektor z Urzędu Miasta.

Wybór miejsca nasadzenia drzew za pomocą aplikacji

Aplikacja BAND wystartowała na zasadzie eksperymentu w drugiej połowie 2015 r. Gdy okazało się, że istnieje zapotrzebowanie mieszkańców na taką aplikację, podjęta została decyzja o wdrożeniu jej na stałe. Nadzór nad jej funkcjonowaniem objął ogrodnik miejski. Od momentu powstania aplikacji w ramach nasadzeń zastępczych posadzono w Gdańsku ponad 400 drzew, z czego blisko 100 to drzewa zgłoszone przez aplikację BAND.

Na uwagę zasługuje jeszcze chociażby jedna akcja zachęcająca mieszkańców do zasadzenia własnego drzewa. „Posadźmy drzewo w Częstochowie” to przedsięwzięcie, które pojawiło się w odpowiedzi na wycinki drzew dokonywane w majestacie prawa. Akcja została zainaugurowana 13 marca m.in. przez prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz miejskich radnych, posadzeniem 10 drzewek przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i alei Armii Krajowej. W ramach przedsięwzięcia Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta wskazuje lokalizacje do wspólnych nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w ramach protestu przeciwko masowym wycinkom dopuszczonym zmianami w prawie.

Na ten moment mieszkańcy mogą dokonywać nasadzeń przy ul. Sojczyńskiego-Warszyca (w pobliżu alei Marszałkowskiej), gdzie wyznaczono miejsca dla posadzenia blisko 100 nowych drzew z uwzględnieniem odpowiednich dla wybranego gatunku odległości pomiędzy nimi.

W przygotowaniu są kolejne lokalizacje. – Informujemy mieszkańców, że termin sadzenia drzewek w okresie wiosennym upływa ok. 15 kwietnia, natomiast termin jesiennego sadzenia drzew będzie trwał od 1 października do ok. 15 listopada – przypominają włodarze miasta. W akcji nie dopuszcza się przenoszenia i sadzenia samosiewów wykopanych na naturalnych stanowiskach (lasy, pola porośnięte samosiewami), ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesadzone drzewko nie przyjmie się na nowym terenie.

Czytaj więcej

Skomentuj