1 / 12

Katowice, m.in. dzięki organizacji licznych konferencji, zrywają z popularnym wyobrażeniem miasta, w którym dominują tereny zdegradowane, a zieleni w przestrzeni miejskiej jest „jak na lekarstwo”.

Stąd też celem V Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice 2015 była nie tylko chęć wymiany ciekawych doświadczeń, ale także propagowanie przez jej organizatora – Zakład Zieleni Miejskiej – działań, które zmienią ten stereotyp, także wśród mieszkańców miasta. – W granicach miasta znajdują się wielkopowierzchniowe parki oraz duże areały leśne (w tym rezerwat bukowy), które należą do jednych z największych w Polsce – wskazywali jeszcze przed wydarzeniem organizatorzy.

POSŁUCHAJ: debata „Właściwa ochrona roślinności podczas inwestycji – oczekiwania i rzeczywistość” moderowana przez Judytę Więcławską, redaktor prowadzącą miesięcznika „Zieleń Miejska”.
 

 
Sam prezydent Katowic, dr inż. Marcin Krupa podczas otwarcia spotkania powiedział: – Warto się pochwalić, że zieleń w mieście, to pewne „spadkobranie” poprzednich pokoleń, bo ponad 45% powierzchni miasta stanowią lasy i tereny zieleni. Dzisiaj ta zieleń wymaga większego zaangażowania, większej pielęgnacji z naszej strony po to, żeby pozostała dla następnych pokoleń. – dodał.

Aby tak się stało, istotne jest konsekwentne realizowanie przemyślanych strategii rozwoju terenów zieleni. Niejednokrotnie jednak polskie miasta takowych nie posiadają (z różnych przyczyn), przez co zarządcy tych przestrzeni zmuszeni byli wypracować własne metody pracy, dzięki którym coraz więcej obszarów miejskich może być zielonych, funkcjonalnych i  przede wszystkim – cieszących się zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców, ale i turystów.

Eksperckim okiem 

Dlatego też podczas dwudniowej konferencji (11-12 czerwca) swoimi spostrzeżeniami i dobrymi praktykami w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” podzielili się goście z Czech, Słowacji, Francji, a także specjaliści z polskiej „zielonej branży”. Niejednokrotnie w trakcie konferencji doc. Ing. Pavel Šimek – znany i ceniony w Czechach architekt krajobrazu – zaznaczał, że teraz należy skupić się na optymalizacji kosztów utrzymania terenów zieleni, które „wyrosły jak grzyby po deszczu” dzięki funduszom pochodzącym z unijnej kasy. Istotne jest więc poznanie specyfiki każdego terenu zieleni w mieście, by móc zaplanować działania mające na celu zachowanie ich w dobrej kondycji.

Nie tylko Katowice

Program konferencji był przeglądowy i bardzo bogaty. Uczestnicy spotkania mogli nie tylko zapoznać się z najnowszymi inwestycjami w Katowicach, dowiedzieć się jakie są możliwości przyrodniczego zagospodarowania nieużytków miejskich oraz na jakie bariery w przestrzeni miasta natrafiają osoby niepełnosprawne, ale także jakie jest właściwe podejście do projektowania ogrodu przedszkolnego czy też jak wielką rolę odgrywają ogrody społeczne.

W ramach spotkania odbył się także panel dyskusyjny „Właściwa ochrona roślinności podczas inwestycji – oczekiwania i rzeczywistość”, moderowany przez redaktor prowadzącą miesięcznik „Zieleń Miejska”. Zapis audio dostępny jest powyżej.

Rozmowy m.in. na ten bardzo złożony problem pojawiały się również w kuluarach, a także w trakcie prezentacji terenowej. W programie zwiedzania uwzględniono budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wraz z okalającymi go terenami zieleni, jak również „leśny plac zabaw” zlokalizowany w jednym z katowickich parków.

Patrząc w przyszłość

W opinii uczestników konferencji, to właśnie wymiana doświadczeń oraz wskazanie problemów, z jakimi na co dzień muszą się zmagać zarządcy terenów zieleni i wspólne poszukiwanie ich rozwiązań, stanowią istotę tego typu spotkań. A ich cykl – jak zapowiedział zarząd Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach – będzie kontynuowany w następnych latach.

Pełna relacja z konferencji pojawi się w lipcowo-sierpniowym wydaniu miesięcznika „Zieleń Miejska”, będącym patronem medialnym wydarzenia. Z kolei w numerze wrześniowym zaplanowano publikację wywiadu z doc. Ing. Pavlem Šimkiem.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj