Prezydent Poznania zaprasza mieszkańców do wyrażenia swojej opinii o jakości usług świadczonych przez miejską spółkę wodociągową Aquanet SA w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz usług świadczonych przez przedsiębiorstwa odbierające odpady komunalne.

Za pomocą wyników tych ankiet poznański magistrat chce poznać oczekiwania, a przez to zwiększyć satysfakcję z realizacji tych usług. Ankieta jest anonimowa,odpowiedzi mają być wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Badanie prowadzone jest w ramach projektu "Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych" realizowanego przez Związek Miast Polskich wraz z partnerami (Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP). Jego celem jest doskonalenie dostarczania usług publicznych – w ramach współpracy Grup Wymiany Doświadczeń – polegające na mierzeniu kosztów i wyników realizacji zadań, badaniu satysfakcji odbiorców usług i wzajemne dzielenie się doświadczeniami w zakresie organizowania dostarczania usług. Ostatecznym efektem dla uczestniczących samorządów będzie przygotowanie własnego projektu doskonalenia zarządzania wybraną usługą z wykorzystaniem inspiracji wyniesionych z prac Grupy.

Zadanie finansowane jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu 2.4 "Rozwój zasobów ludzkich".

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj