1 / 6

Budowa obiektu stanowiła część wartego ok. 50 mln zł projektu, obejmującego rozbudowę systemu gospodarki osadowej w radomskiej oczyszczalni ścieków. Inwestycja Wodociągów Miejskich w Radomiu ma obniżyć koszty eksploatacyjne spółki oraz zapewnić bardziej ekologiczne przetwarzanie odpadów powstających przy oczyszczaniu ścieków.

Powstanie biogazowni, której uroczyste otwarcie odbyło się 14 października br., to część dużego projektu radomskiego przedsiębiorstwa wodociągowego, wartego ponad 240 mln zł. Polega on m.in. na modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście oraz na uruchomieniu biogazowni na terenie miejskiej spółki przy ul. Energetyków w Radomiu. Budowa systemu nowoczesnej gospodarki osadowej była możliwa nie tylko dzięki unijnemu budżetowi, ale także finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oszczędności z biogazu

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Realizacja inwestycji przełoży się nie tylko na budżet miejskiej spółki, ale także będzie miała wpływ na ochronę środowiska. – Wyprodukowana na własne potrzeby energia zminimalizuje potrzebę jej zakupu z zewnątrz. Odzyskiwane ciepło w tym procesie posłuży do osuszania osadu, który po fermentacji jest dużo bardziej bezpieczny w użyciu, a to ma wpływ na ochronę środowiska – wyjaśnia Leszek Trzeciak, prezes zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu. Jak mówi Paweł Grynberg, przedstawiciel głównego wykonawcy – z firmy IDS–BUD, głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie systemu, który pozwoliłby wygenerować jak największą ilość biogazu, z którego można wytworzyć docelowo energię cieplną czy elektryczną.

W ramach inwestycji zostały wybudowane dwie zamknięte komory fermentacyjne, w których w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, czyli np. pochodzących ze ścieków resztek jedzenia, produkowany jest biogaz. Ten, magazynowany jest w specjalnym zbiorniku w kształcie kuli, a następnie wykorzystywany do produkcji energii na potrzeby własne oczyszczalni ścieków Wodociągów Miejskich w Radomiu.

Inwestycja dla dobra radomian

Uruchomiona biogazownia i system gospodarki osadowej to nie tylko nowoczesna inwestycja spełniająca normy Unii Europejskiej, ale także projekt, w którym oszczędności mają iść w parze z komfortem życia radomian. – Odpady, które generujemy na terenie miasta, powinny być w jak najlepszy i należyty sposób odnawialne i jeśli jest taka możliwość, to aby nadawać im wtórny obieg. A jeśli jej nie ma, to powinny być oddawane czy składowane w bezpieczny sposób. Ta inwestycja spina wszystkie działania Wodociągów Miejskich, od zaopatrzenia w wodę, po sprawny i bezpieczny sposób na przetwarzanie odpadów – wyjaśnia Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia, który ma nadzieję, że taka praktyka będzie kontynuowana przez miejską spółkę.

Wodociągi Miejskie mają w planach realizację kolejnych inwestycji, jak choćby budowę instalacji odzysku fosforu z osadów ściekowych czy kontynuację modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w obszarze Radomia. Ma się to odbywać m.in. z wykorzystaniem środków finansowych UE w perspektywie 2014-2020.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj