1 / 6

Największa inwestycja w dziejach sianowskiego samorządu zakończona. Realizacja pierwszego etapu projektu „Kanalizacja Zachód” przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie.

Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia WFOŚiGW w Szczecinie, który udzielił dotacji oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Po blisko dwóch latach prac, 22 czerwca br. instalację uroczyście przekazano do użytku. Sianowską oczyszczalnię, powstałą w latach 80 ubiegłego wieku, rozbudowano i zmodernizowano, powstała mechaniczna podczyszczania ścieków, która posiada piętnastokilometrowy kolektor tłoczny. Inwestycja pozwoli na odprowadzanie ścieków z Sianowa i okolic (Skibno, Skibienko, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki)  wprost do oczyszczalni „Jamno” w Koszalinie.

Powstanie kolektora tłocznego pozwoliło także na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Skwierzynce i podłączenie ścieków do oczyszczalni w Koszalinie. Dalsza rozbudowa sieci i przyłączenie ścieków z kolejnych miejscowości: Kłos, Gorzebądź, Kędzierzyn, planowana jest w II etapie inwestycji.

Ważne dla ochrony środowiska przedsięwzięcie w dużej mierze przyczyni się do ochrony budżetu samorządu przed karami, grożącymi od stycznia 2016 r., które ustawowo mogą być nałożone w przypadku braku uporządkowania gospodarki ściekowej w danej gminie.

Warto dodać, że na terenie podoczyszczalni powstały również dwa ogromne zbiorniki, gotowe na przyjęcie deszczówki z gwałtownej ulewy.

Koszt całkowity inwestycji to ponad 13 mln zł, w tym ze środków WFOŚiGW w Szczecinie: 2 mln zł dotacji i 3 mln zł pożyczki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj