1 / 5

Zaprojektowana przez ENERIS elektrociepłownia powstanie na obrzeżach Siematycz, w sąsiedztwie biogazownii w oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy miasta mogą liczyć na dofinansowanie wymiany indywidualnych pieców węglowych oraz indywidualne instalacje solarne.

W Siemiatyczach powstanie nowoczesna elektrociepłownia, spełniająca najwyższe standardy ekologiczne. Paliwem dla niej będą zrębki drzewne będące odpadem z produkcji leśnej. Zaprojektowana przez Eneris elektrociepłownia znacząco poprawi warunki życia mieszkańców Siemiatycz.

– Budowa elektrociepłowni zasilanej biomasą to kolejna proekologiczna inwestycja na terenie naszego miasta. W latach wcześniejszych wybudowaliśmy biogazownię na terenie oczyszczalni ścieków, wykonaliśmy kompleksową termomodernizacją kilku budynków użyteczności publicznej. W trakcie realizacji jest budowa małej elektrowni wodnej na jazie między zalewami oraz farma fotowoltaiczna na ujęciu wody – podkreślił burmistrz Siemiatycz.

W każdym roku regionalne przedsiębiorstwo komunalne modernizuje sieć ciepłowniczą, a miasto w przyszłym roku dofinansuje wymianę indywidualnych pieców węglowych oraz indywidualne instalacje solarne.

– Największą zaś korzyścią z budowy elektrociepłowni na biomasę upatrujemy w zmniejszeniu tzw. niskiej emisji szkodliwych gazów oraz pyłów emitowanych przez istniejące kotłownie węglowe. Wspomniany czynnik środowiskowy w połączeniu z zachowaniem stabilności cen ciepła oraz zwiększeniem dochodów podatkowych miasta stawiają inwestycję jako mającą duży wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców naszego Miasta – podkreślił burmistrz Siemiatycz.

Ciepło z elektrociepłowni w Siemiatyczach będzie dostarczane do odpowiednich punktów za pomocą nowoczesnych ciepłociągów, a energia elektryczna o napięciu 15 kV będzie przesyłana podziemnym kablem elektroenergetycznym.

— Uruchomienie nowoczesnej, działającej w kogeneracji elektrociepłowni oznacza wycofanie z użytkowania dotychczasowych, wysłużonych miejskich źródeł ciepła – zlokalizowanych w centrum Siemiatycz kotłowni węglowych i gazowych. Paliwo – zrębki drzewne, będzie pochodzić od lokalnych dostawców prowadzących produkcję leśną. Ważne, że zostanie zachowany zerowy bilans dwutlenku węgla – przyjmuje się bowiem, że emisja do atmosfery ze spalania biomasy leśnej jest równoważona przez naturalny proces fotosyntezy. Z racji usytuowania instalacji, pojazdy dowożące paliwo nie będą stanowić utrudnienia dla mieszkańców — powiedział Grzegorz Maj z Eneris.

Ciepło dla mieszkańców

Obecnie trwa cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców Siemiatycz, na których przedstawiane są założenia inwestycji, jej wpływ na miasto oraz finalny wygląd instalacji, który ma łączyć technologiczną prostotę z elementami charakterystycznymi
dla podlaskiej kultury i tradycji.

— Praca nad tak zaawansowanym technologicznie projektem, jakim jest
elektrociepłownia biomasowa w Siemiatyczach, wymaga szeregu skomplikowanych czynności, a także uzyskania dużej liczby zgód, pozwoleń i licencji. Na szczęście etap formalny jest już prawie za nami, a elektrociepłownia wyprodukuje pierwsze megawatogodziny i gigadżule już pod koniec roku 2019. Jestem przekonany, że mieszkańcy Siemiatycz szybko odczują poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie komfortu życia — powiedział Zdzisław Dalach, manager projektu Eneris Siemiatycze.

Energia drzemie w klastrach

Szansą dla gruntownej modernizacji gospodarki cieplnej i energetycznej miasta jest powołany 26 września Siemiatycki Klaster Energii. Przede wszystkim łączy on odbiorców i wytwórców energii, których wspólnym celem jest lokalna produkcja, dystrybucja i odbiór bezpiecznego, ekologicznego i tańszego prądu oraz ciepła. Zbudowana i zarządzana przez Eneris Siemiatycze elektrociepłownia wytworzy w tzw. kogeneracji ciepło i energię elektryczną.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach, podobnie jak do tej pory, odpowiadać będzie za dystrybucję ciepła do siemiatyckich domów. Nadwyżki ciepła mogą być skierowane do zakładów przemysłowych, również w celu wytwarzania chłodu. Z kolei wytwarzany w nowej instalacji prąd ma szansę popłynąć do partnerów klastra (Miasta Siemiatycze, Gminy Dziadkowice, Gminy Mielnik, Powiatu Siemiatyckiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach) oraz lokalnych zakładów przemysłowych, przyszłych odbiorców.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj