W Szczecinku został otwarty nowy, trzeci już w woj. zachodnio-pomorskim , Punkt Obsługi Programu Prosument.

Uroczystego otwarcia punktu, przy Placu Wolności 8, dokonał Jacek Chrzanowski, prezes Zarządu WFOŚiGW oraz samorządowcy z powiatu szczecineckiego. Realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Program Prosument ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Program realizowany będzie w latach 2015-2022, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 roku, a środki wydatkowane będą do 2022 roku.

W nowym punkcie w Szczecinku będzie można składać wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją na zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej o mocy do 40 kW (panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) lub ciepła (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne) o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW.

Budżet III edycji Programu Prosument liczy 40 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj