Rozwój współpracy pomiędzy Polską i Szwecją w obszarze kompleksowych rozwiązań uzyskiwania biogazu, energii i ciepła z odpadów dla gmin i miast to główny cel konferencji pt. Energia dla Eko-Efektywności (Energy for Eco-Efficiency), która odbywa się dziś w Lund w Szwecji.

Spotkanie jest okazją do zapoznania się ze szwedzkimi doświadczeniami w obszarze zrównoważonej energetyki. Jej uczestnicy podejmą kwestie dotyczące produkcji biogazu i wykorzystywania odpadów komunalnych na cele energetyczne, na polu produkcji ciepła w systemach rozproszonych.

Konferencja odbywa się w ramach działalności Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki (Swedish-Polish Sustainable Energy Platform). Jej powstanie zapoczątkowała szwedzko-polska Konferencja Energetyczna, która odbyła się w maju 2007 r. w Warszawie. Platforma Zrównoważonej Energetyki została powołana decyzją wicepremiera i ministra gospodarki Polski Waldemara Pawlaka oraz wicepremier i minister gospodarki Szwecji Maud Olofsson.

Jej celem jest stworzenie ram instytucjonalnych dla kontaktów dwustronnych oraz budowanie platformy wymiany wiedzy w celu poszerzenia znajomości problematyki zrównoważonej energetyki, poprawy efektywności energetycznej oraz powiązania szwedzkich i polskich działań w tym zakresie. Platforma koncentruje swoje działania na wykorzystaniu zrównoważonej energii oraz wspieraniu efektywności energetycznej, rozwoju technologii czystego węgla, łącznie z technologią wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), a także na realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj