(23.08.2007) Toruńskie Wodociągi zaczynają podpisywać kolejne umowy na odprowadzanie ścieków, bo w decydującą fazę wchodzi projekt "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia".

Pierwsze takie dokumenty z mieszkańcami osiedli, na których były prowadzone prace w ramach Funduszu Spójności, Toruńskie Wodociągi zawarły w październiku 2006 r. Wówczas do sieci kanalizacyjnej zostały włączone niektóre ulice w Kaszczorku, m.in. Szczęśliwa. Na początku tego roku doszły kolejne posesje, m.in. na osiedlu Bielawy-Grębocin przy ul. Koszalińskiej, Krynickiej i Pilskiej. Od drugiej połowy lipca z kanalizacji mogą korzystać mieszkańcy Czerniewic (ul. Relaksowa, Wypoczynkowa i Romantyczna), a także ul. Słupskiej i Sieradzkiej.

Teraz umowy będą podpisywane na większą skalę niż wcześniej. Od początku tego tygodnia umowy mogą zawrzeć mieszkańcy ul. Turystycznej na odcinku pomiędzy mostem na Drwęcy a ul. Ligi Polskiej. Kolejne ulice mają być włączone do sieci kanalizacyjnej do końca października. Cały proces zostanie podzielony na kilka etapów. Do sieci będą podłączane kolejne zlewnie, a wykonawca prac pozostanie obecny cały czas na osiedlu – ma usuwać ewentualne usterki.

W drugiej połowie sierpnia TW zaczną zawierać umowy z mieszkańcami osiedla Bielawy-Grębocin. W pierwszej połowie 2008 r. do sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone Podgórz i Stawki, a w drugiej – Wrzosy. Prace kanalizacyjne na Rudaku zaczną się na początku przyszłego roku. Mieszkańcy tego osiedla skorzystają więc z kanalizacji dopiero w 2009 r.

W ramach Funduszu Spójności zostanie zlikwidowanych ok. 6,5 tys. szamb. Wodociągowcy wybudują przeszło 310 km sieci kanalizacyjnej.źródło: Gazeta Wyborcza Toruń

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj