O dostępie do informacji o środowisku oraz aktywnym udziale społeczeństwa w sprawach dotyczących ochrony środowiska rozmawiano podczas seminarium, które odbyło się 14 marca 2007 r. w Warszawie. Spotkanie otworzył Wicemarszałek Tomasz Siemoniak.
Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 60 przedstawicieli samorządów powiatowych oraz organizacji pozarządowych z terenu Województwa Mazowieckiego, zostało zorganizowane przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Szkoleniowego Taiex dla Polski.
Taiex jest instrumentem krótkookresowej pomocy w zakresie wsparcia technicznego i wymiany informacji dla nowych członków Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz rządów krajów z zachodnich Bałkanów.
Seminarium składało się z dwóch bloków tematycznych. W pierwszym, dotyczącym dostępu do informacji o środowisku, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przybliżyli przepisy prawne w tym zakresie oraz zaprezentowali, w jaki sposób są one realizowane w Urzędzie. Drugi blok obejmował tematykę udziału społeczeństwa w procesie tworzenia planów i programów dotyczących środowiska oraz w procesie wydawania pozwoleń zintegrowanych. W tej części, oprócz doświadczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, uczestnicy mogli poznać sposoby realizacji tych zagadnień w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, zaprezentowane przez prelegentów z Niemiec i Estonii. Podczas całego spotkania trwała ożywiona dyskusja, skupiona na problemach związanych z praktycznymi działaniami w obszarze powszechnego dostępu do informacji o środowisku oraz udziału społecznego w podejmowaniu decyzji.
Duże zainteresowanie uczestnictwem w spotkaniu potwierdziło znaczącą wagę tematu.

Źródło: www.mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj