Prezydent Torunia wydał stanowisko w sprawie doniesień o zamiarze wykreślenia z listy indykatywnej projektów środowiskowych Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko” projektu realizowanego przez Toruńskie Wodociągi – drugiego etapu “Gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia”.

Toruń, 15 stycznia 2008 r.

Z dużym zaniepokojeniem przyjąłem informacje o zamiarach wykreślenia z listy indykatywnej projektów środowiskowych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" inwestycji realizowanej przez Toruńskie Wodociągi – "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Torunia" – II etap. Sam fakt umieszczenia projektu przez rząd na liście świadczy już o jego strategicznym charakterze i regionalnym znaczeniu. To kontynuacja realizacji jednego z najważniejszych zadań infrastrukturalnych w mieście. Tylko w ciągu 2007 roku udało się zbudować ponad 100 kilometrów nowej sieci i podłączyć do niej wiele budynków. Zlikwidowano także ostatni zrzut nieczystości do Wisły, a dzięki modernizacji ujęcia wody na Drwęcy mieszkańcy Torunia piją czystą i zdrową wodę.

Projekt został w pełni przygotowany i na etapie weryfikacji zaakceptowany bez żadnych zastrzeżeń. Rozstrzygnięto pierwszy przetarg na przygotowanie specyfikacji przetargowej dla trzech kontraktów technologicznych, a za kilka dni zostanie rozstrzygnięty kolejny, tym razem na specyfikację przetargową robót sieciowych.

Wpis na listę dawał gwarancję dotacji, w procedurze konkursowej takiej pewności już nie ma, a istnieje obawa ograniczenia wysokości dofinansowania, co będzie skutkować koniecznością zmniejszenia zakresu inwestycji (ilości wybudowanych sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych).

Zdziwienie budzi także decyzja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o zmianie zasad naboru projektów w trakcie jego trwania. Wniosek aplikacyjny Toruńskich Wodociągów spełniał wymagania wpisu na listę kluczową. Przystąpienie do procedury konkursowej będzie najprawdopodobniej wymagało przygotowania nowych dokumentów, co wobec nieznanych terminów i kryteriów organizowania konkursów spowoduje przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

Będę stanowczo protestował przeciwko zamiarom pozbawienia Torunia pieniędzy na tak kluczową inwestycję. Jestem przekonany, że w tych działaniach nie zabraknie również poparcia lokalnych parlamentarzystów.

/-/ Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj