W Toruniu rozpoczyna się akcja deratyzacyjna. Potrwa do końca kwietnia.

Wiosenną deratyzację muszą zorganizować na terenie swoich posesji właściciele i administratorzy budynków mieszkalnych, zakładów pracy, sklepów, magazynów itp., bez względu na to, czy szczury pojawiły się w danym miejscu.

Działania deratyzacyjne powinny odbyć się w dwóch etapach. W pierwszym należy w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni wyłożyć liczne, ale w niewielkiej ilości trutki przeciw gryzoniom. Muszą być oznakowane.

W drugim etapie akcji, w przypadku stwierdzenia pobierania trutki, należy jej ilość uzupełniać. Po zakończeniu zabiegu należy posprzątać padłe gryzonie. Należy to zrobić w ochronnych rękawicach, unikając bezpośredniego kontaktu z otrutymi zwierzętami. Padłe szczury należy wyrzucić w workach foliowych do kontenerów na śmieci komunalne. 30 kwietnia trutkę należy usunąć.

Przebieg akcji będą kontrolować strażnicy miejscy. Akcja deratyzacji musi być przeprowadzona w sposób zaplanowany i fachowy. Jej skuteczność zależy m.in. od tego, czy wszyscy właściciele nieruchomości w Toruniu wyłożą we właściwy sposób i w odpowiednich miejscach truciznę. Właściciel nieruchomości może wyłożyć trutkę na szczury samodzielnie albo zlecić to fachowej firmie zajmującej się deratyzacją. Proces odszczurzania polega nie tylko na wyłożeniu trutki, ale także na uszczelnieniu budynków.

źródło: nowości.com.pl, torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj