Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał umowę z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie dotyczącą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 37 gminach Warmii i Mazur.

Dzięki wartej prawie 250 mln zł inwestycji, odpady zbierane w gminach mają trafić do 5 stacji przeładunkowych, by później dużymi samochodami – najpierw do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie, a po odzyskaniu tego, co możliwe ze śmieci – na składowisko pod Bartoszycami.

Inwestycja obejmie także rekultywację nieczynnych już składowisk: Kocioł Duży, Dywity, Adamowo, Zełwągi/Lubiewo, Medyny, Kierwiny, Długa i Łęgajny.

Dzięki nowej inwestycji odpady komunalne będą składowane w sposób bezpieczny dla środowiska. Ich miejscem docelowym będzie Wysieka k. Bartoszyc, gdzie także powstanie m.in.: kompostownia odpadów zielonych oraz zakład z instalacją do demontażu odpadów wielkogabarytowych, kruszenia odpadów budowlanych i magazyn odpadów niebezpiecznych.

Ważnymi elementami inwestycji będzie także powstanie stacji przeładunkowych oraz punktów gromadzenia odpadów. Dzięki nim będzie można dostarczać odpady do Medyn(gm. Lidzbark Warmiński), Polskiej Wsi (gm. Mrągowo) oraz do miejscowości Kocioł Duży (gm. Pisz). To właśnie w tych miejscach odpady będą segregowane i transportowane dalej.

Do 2015 roku systemem gospodarowania odpadami powinien objąć 525 tys. osób. Nowe zakłady mają rocznie przerabiać ponad 87 tys. ton odpadów. Projekt może liczyć na wsparcie środków z Unii Europejskiej w wysokości ponad 162 mln zł.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj