W województwie warmińsko-mazurskim uchwalono pierwszy w kraju wojewódzki plan gospodarki odpadami. Samorządy – zgodnie z ustawą o zachowaniu porządku i czystości w gminach – mają obowiązek taki plan przyjąć do końca czerwca bieżącego roku.

Plan zagospodarowania odpadów komunalnych dla warmińsko-mazurskiego podzielił województwo na pięć obszarów, z których każdy sam będzie odpowiedzialny za organizację odbioru i utylizację oraz za składowanie odpadów. Są to: okręg północny – obejmujący m.in. Elbląg i Braniewo, okręg zachodni z miastami Działdowo, Ostróda, Iława i Nowe Miasto Lubawskie, okręg centralny z Olsztynem, okręg północno-wschodni z Kętrzynem i Giżyckiem oraz wschodni – obejmujący Ełk i okolice.

W dokumencie wyznaczono w każdym z tych regionów zakłady, które będą odbierać śmieci oraz wyznaczono składowiska rezerwowe.

– Tym samym zakończyliśmy prawie dwuletni proces opracowywania tego planu, nad którym pracowało blisko 30 osób ze wszystkich zainteresowanych instytucji i organizacji – mówił podczas sesji sejmiku warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma, wicemarszałek województwa. – Dokument nie zakłada rewolucji, ale jest konsekwencją wcześniejszych planów, kiedy samorządy lokalne w duchu konsensusu wskazywały, gdzie i jakie instalacje do odbioru odpadów chcą mieć, biorąc pod uwagę ilość osób, od których one będą odbierane, rachunek ekonomiczny, a także zaangażowanie środków publicznych.

W wyznaczonych okręgach istnieją (np. w Siedliskach pod Ełkiem) lub w najbliższym czasie powstaną (np. Spytkowo pod Giżyckiem) zakłady odbioru i segregacji oraz utylizacji odpadów. Jedynie w okręgu centralnym, obejmującym Olsztyn i 38 gmin centrum regionu, nie rozpoczęto jeszcze budowy takiego zakładu. Wicemarszałek warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma zapowiedział, że zakład taki powstanie na obrzeżach Olsztyna do 2014 roku, a środki na jego budowę są zarezerwowane.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj