Rada Warszawy wyraziła zgodę w sprawie przystąpienia m. st. Warszawy do Porozumienia między burmistrzami ws. redukcji emisji gazów cieplarnianych. Za uchwałą głosowało 28 radnych, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Jednym z priorytetowych celów Planu Działań na rzecz Wydajności Zużycia Energii (Energy Efficiency Action Plan), ogłoszonego przez Komisję Europejską w 2006 r., jest inicjatywa pod nazwą Porozumienie między burmistrzami (Covenant oj Mayors).

Inicjatywa ta polega na zadeklarowaniu przez uczestniczące w niej miasta zmniejszenia emisji produkowanego przez siebie dwutlenku węgla, co najmniej o 20% do roku 2020 (którą to wielkość przewidują oficjalne cele polityki energetycznej UE). Metodą na osiągnięcie redukcji emisji CO ma być przyjmowanie przez miasta Planów Działań na rzecz Zrównoważonego Zużycia Energii (Sustainable Energy Action Plan).

Zakładane działania obejmują promowanie energii odnawialnej i programów na rzecz efektywności zużycia energii (np. w transporcie miejskim), mobilizację lokalnego społeczeństwa obywatelskiego do współuczestnictwa w realizacji planu, organizowanie u siebie Dni Energii/Dni Porozumienia Miast, w celu informowania obywateli i mediów o korzyściach płynących z oszczędzania.

Uroczysta ceremonia podpisania Porozumienia odbędzie się 10 lutego br. w Brukseli.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj