Nowoczesne i funkcjonalne – takie według zapowiedzi stołecznych urzędników będą Automatyczne Toalety Miejskie (ATM) ustawione w dziewiętnastu lokalizacjach nad Wisłą, w Śródmieściu, na Żoliborzu oraz obu Pragach. Warszawa podpisała porozumienie w sprawie budowy urządzeń z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Lokalizacja Automatycznych Toalet Miejskich została określona na podstawie zebranych danych o potrzebach mieszkańców dotyczących ogólnodostępnych toalet.

– Staraliśmy się określić obszary, gdzie występują szczególne potrzeby obsługi sanitarnej przestrzeni publicznej. Dlatego też automatyczne toalety znajdą się m.in. w pobliżu Multimedialnego Parku Fontann, Starego Miasta, czy przy praskich plażach Zoo i Saska – mówi Marek Piwowarski, Pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nabrzeży Wisły.

Miejskie toalety zostaną ustawione w dziewiętnastu lokalizacjach, w części z nich zostaną zamontowane dwie kabiny sanitarne. Zadanie budowy ATM-ów zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje zaprojektowanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Drugi etap obejmuje dostawę i montaż toalet wraz z budową przyłączy na podstawie wykonanych projektów.

Dzięki porozumieniu podpisanemu w poniedziałek, 27 października, z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, m.st. Warszawa zapewni pokrycie kosztów przyłączy elektrycznych oraz dostawy i montażu toalet. MPWiK pokryje natomiast koszty budowy przyłączy wodociągów i kanalizacji.

Wygląd i funkcjonalność toalet zostaną określone w dialogu konkurencyjnym na podstawie negocjacji i ofert wykonawców. Dialog rozpocznie się w przeciągu najbliższych tygodni.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj