Rozkręca się budowa kolektora „W” w Wawrze. Kolektor umożliwi skanalizowanie olbrzymiej części dzielnicy. W związku z rozpoczęciem kluczowych prac od 7 listopada zamknięta zostanie ul. Zwoleńska, a następnie kolejny odcinek ul. Kadetów.

Kolektor, czyli rura o średnicy od 80 cm do 1,6 m, będzie biegł wzdłuż ulic: Zwoleńskiej, Trakt Lubelski, Kadetów i Nowozabielskiej  (ulicy projektowanej pomiędzy ul. Kadetów a Stoczniowców). Do niego, po wykonaniu sieci kanałów w mniejszych ulicach, będą mogły podłączyć się wszystkie osiedla i domy z zachodniej części Wawra.
 
Choć kolektor jest budowany metodą mikrotunelingu, niezbędne jest wykonanie wykopów w kluczowych punktach. Wykopy powstają w miejscach, gdzie rozpoczyna się drążenie poszczególnych odcinków kolektora i tam, gdzie budowane są studnie  kanalizacyjne. Także przyłącza do poszczególnych ulic i posesji wykonywane są w wykopach otwartych. Stąd konieczność zamykania fragmentów ulic.
 
Obecnie zamknięta jest ul. Kadetów pomiędzy projektowaną Nowozabielską a Poprawną.  Zamknięcie następnego odcinka ul. Kadetów – od ul. Poprawnej do Traktu Lubelskiego – planowane jest na drugą połowę listopada. Od nocy z niedzieli na poniedziałek, z 6 na 7 listopada,  zamknięty będzie fragment ul. Zwoleńskiej przy skrzyżowaniu z Rogatkową. Na tym etapie możliwy będzie dojazd ul. Zwoleńską od strony ul. Patriotów do skrzyżowania z ul. Rogatkową oraz od strony Traktu Lubelskiego do ul. Włodzickiej, ale bez możliwości skrętu w te ulice. Okoliczni mieszkańcy będą mogli objechać wyłączony z ruchu fragment ul. Zwoleńskiej przez ul. Celichowską. Objazd dla kierowców poruszających się pomiędzy ul. Patriotów a Traktem Lubelskim zostanie poprowadzony ul. Lucerny. W kolejnych etapach prac sukcesywnie wyłączany z ruchu będzie odcinek od ul. Rogatkowej do Traktu Lubelskiego.
 
Wykonawca będzie wyłączał z ruchu jezdnie odcinkami, utrzymując dojazd do posesji. Nie będzie możliwy przejazd „tranzytowy”, np. ulicą Zwoleńską od Traktu Lubelskiego do Patriotów. Prace na ul. Kadetów potrwają do kwietnia 2012 r., a na ul. Zwoleńskiej – do czerwca 2012 r. Wtedy rozpocznie się budowa kolektora w obrębie ul. Trakt Lubelski (odcinek Zwoleńska-Kadetów), która potrwa do października 2012 r.
 
Kolektor „W” na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji buduje firma Pol-Aqua S.A. Umowa została podpisana w lipcu 2011 r. i określa termin zakończenia prac na 31 grudnia 2012 r. Koszt inwestycji to ponad 72 mln zł.
 
Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym pod adresem http://inwestmapa.um.warszawa.pl/. Tam też można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS o utrudnieniach w ruchu w Warszawie.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj