Warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otworzyło stację flotacji ciśnieniowej w Zakładzie Wodociągu Północnego. Dzięki nowej technologii znaczna część klientów MPWiK będzie zaopatrywana w wodę jeszcze lepszej jakości.

Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie, należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., jest najmłodszym z trzech zakładów zaopatrujących stolicę w wodę. Uruchomiony w setną rocznicę powstania wodociągów warszawskich, od dwudziestu czterech lat zaopatruje ok. 30% miasta, dostarczając wodę mieszkańcom północnych dzielnic Warszawy, m.in. Białołęki, Bielan, Bemowa, Targówka, Pragi Północ, części Woli, Żoliborza, Pragi Południe i Rembertowa. Źródłem zasilania w wodę tego zakładu jest Jezioro Zegrzyńskie.

W styczniu 2008 roku, w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” współfinansowanego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej, podpisano umowę na realizację zadania „Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego – flotacja ciśnieniowa”. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 2008 r., a ukończono w czerwcu 2010 r. Inwestycja kosztowała 29,8 mln euro, a dofinansowanie unijne wyniosło 62 proc. tej kwoty, tj. 18,5 mln euro.

CCJ 300 x 250

Dzięki budowie stacji flotacji ciśnieniowej, czyli nowego ciągu urządzeń uzdatniających, woda dostarczana przez Wodociąg Północny będzie znacznie lepsza, to znaczy poprawi się jej smak i zapach. Wcześniej w wieliszewskiej stacji uzdatniania, po sedymentacji w zbiornikach kontaktowych, woda poddawana była procesowi wstępnego ozonowania oraz koagulacji objętościowej w urządzeniach zwanych pulsatorami. Jednak badania nowych technologii, przeprowadzone w stacji badań modelowych, dowiodły, iż połączenie procesu flotacji ciśnieniowej oraz koagulacji w pulsatorach i filtrach pospiesznych zapewni znaczną poprawę jakości uzdatnionej wody, w tym jej walorów smakowych.

Sto procent wody pobieranej z Jeziora Zegrzyńskiego będzie przechodziło najpierw przez stację flotacji, gdzie nowe urządzenia wychwycą 40 – 70% zanieczyszczeń. Dopiero kiedy woda opuści stację, trafi do istniejącego dotychczas ciągu technologicznego. W procesie uzdatniania pojawi się więc nowy, bardzo istotny element, który dodatkowo podniesie jakość wody.

Sama flotacja jest naturalnym procesem, polegającym na mechanicznym wstępnym uzdatnieniu wody surowej. Do zbiornika z uzdatnianą wodą wprowadzany jest strumień wody nasyconej powietrzem w warunkach ciśnieniowych. Powstające wówczas bardzo drobne pęcherzyki powietrza łączą się z wytrąconymi uprzednio zanieczyszczeniami i wynoszą je (flotują) na powierzchnię, tworząc łatwy do usunięcia kożuch. Flotacja jest technologią szczególnie użyteczną w przypadku uzdatniania wód z rzek nizinnych (źródłem zasilania dla Jeziora Zegrzyńskiego są Bug i Narew) o dużej zmienności jakościowej zależnej od pór roku oraz wysokiej zawartości trudno usuwalnych związków organicznych.

Stacja flotacji ciśnieniowej jest pierwszym w Polsce przykładem zastosowania tej technologii. W Europie flotacja z powodzeniem wykorzystywana jest w wielu stacjach uzdatniania wody, m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Finlandii.
 
Stacja flotacji ciśnieniowej powstała na terenie 35 tys. metrów kwadratowych. Kubatura budynku, w którym pracują urządzenia flotacyjne, wynosi 63 tys. metrów sześciennych.

źródło: mpwik.com.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj