Cities on Power – projekt, w ramach którego Warszawa wspólnie z 8. europejskimi partnerami będzie pracować nad założeniami do „Planu działań na rzecz energii odnawialnej”.

Projekt „Cities on Power” odnosi się do obszaru dywersyfikacji dostaw energii i przyczyni się do redukcji emisji CO2 oraz zmniejszenia zależności energetycznej miast Europy Środkowej od paliw kopalnych (tradycyjnych) poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zostaną opracowane strategiczne dokumenty referencyjne dla przygotowania lokalnego „Planu Działań na rzecz energii odnawialnej” w środowisku miejskim.

Realizację tej inicjatywy, promującej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miejskiej polityce energetycznej, rozpocznie we wtorek 27 września, konferencja projektu „Cities on Power”. Specjaliści od czystej energii z Polski, Włoch, Niemiec i Austrii spotkają się w Pałacu Ślubów w Zamku Królewskim (pl. Zamkowy 6).

Wypracowane wnioski posłużą do zbudowania koncepcji promocji energii odnawialnej w miastach i prowincjach partnerskich. Partnerzy zajmą się nie tylko oceną efektywności innowacyjnych rozwiązań energetycznych w konkretnych lokalizacjach, ale też opracują szczegółowe dokumenty, pomocne podczas procedur przetargowych. Szczególne znaczenie będą miały te rodzaje energii odnawialnej, które możliwe są do wykorzystania w dużych aglomeracjach miejskich, jak np. energia słoneczna i geotermalna. Oprócz Warszawy, która jest liderem projektu, potencjał wykorzystania energii odnawialnej zbadają Turyn, Klagenfurt i Rawenna.

Projekt „Cities on Power” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Wartość projektu to ok. 2,3 mln euro, z czego 1,8 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2014 r.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj