Warszawiacy mogą sprawdzić, jakie jest natężenie hałasu w miejscu ich zamieszkania – Ratusz udostępnił na stronach internetowych mapy akustyczne stolicy.

Mapy akustyczne prezentują skażenie środowiska hałasem, w dzień i w nocy, pochodzącym z głównych jego źródeł takich jak komunikacja lotnicza, drogowa, szynowa (kolejowej i tramwajowej) oraz z ośrodków przemysłowych. Do ich opracowania posłużono się metodami oraz wskaźnikami stosowanymi i zalecanymi przez Unię Europejską. Dodatkowo wykonano mapę wrażliwości akustycznej obszarów, na której zobrazowano przestrzenny rozkład terenów miejskich z uwzględnieniem ich funkcji oraz przyporządkowano im wartości dopuszczalnego hałasu określone przez Ministra Środowiska. Mapy akustyczne nie uwzględniają hałasu pochodzącego od gospodarstw domowych, imprez masowych czy urządzeń dźwiękowych zainstalowanych w ambulansach.

Mapy akustyczne mogą być pomocne architektom, planistom oraz służbom ochrony środowiska do wszelkich prac zmierzających do poprawy klimatu akustycznego miasta, w tym do nadzorowania przestrzegania standardów akustycznych przez zarządzających drogami, liniami tramwajowymi i kolejowymi, lotniskami, zakładami przemysłowymi, developerów oraz inne podmioty odpowiedzialne za emisję hałasu do środowiska.

Wybrane mapy można oglądać w serwisie internetowym pod adresem http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj