Zakończyła się druga edycja konkursu „Nasza Czysta Warszawa”, którego organizatorem jest Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie (ZOM). Do konkursu zgłosiły się 152 wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz wskazano 236 kandydatur dozorców i gospodarzy nieruchomości. Zgłoszone posesje były patrolowane przez inspektorów ZOM oraz strażników miejskich przede wszystkim pod kątem utrzymania czystości, ale zwracano uwagę również na zapewnienie mieszkańcom infrastruktury pozwalającej zachować porządek (np. ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki, koszy na śmieci) i zagospodarowanie zieleni. Przez sześć miesięcy (począwszy od sierpnia ub.r.) organizatorzy wybierali laureatów miesiąca w obu kategoriach (I – wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz II – gospodarze i dozorcy domów). Spośród nich w marcu wyłoniono zwycięzców drugiej edycji konkursu. W I kategorii najlepsza okazała się Wspólnota Mieszkaniowa „Ogrody Shiraz” (Ochota), na drugim miejscu uplasowała się Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tynieckiej (Mokotów), zaś trzecią lokatę zdobyła Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Osiedle Skarbowców” (Żoliborz). W II kategorii zwyciężyli Grażyna i Krzysztof Komorowscy, przed Haliną Perekitko i Antonim Świetlikiem. Laureaci otrzymali nagrody finansowe, których suma wyniosła 47 tys. zł. Fundatorami nagród są Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Warszawy, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Metro Warszawskie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj