Parkingi podziemne i wielopoziomowe, modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, realizacja projektów sportowo – rekreacyjnych – to tylko kilka z listy projektów przygotowanych i rekomendowanych do realizacji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W grudniu 2008 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór doradcy do przygotowania do realizacji przedsięwzięć z udziałem podmiotów prywatnych oraz nadzoru nad ich realizacją. Jako najkorzystniejsze uznano oferty konsorcjów Deloitte Advisory, Depfa Bank, Ernst&Young oraz PriceWaterhouse Coopers. Umowy ramowe z doradcami zostały zawarte na okres 3 lat. Gwarantują możliwość realizacji doradztwa w przypadku złożenia najlepszej oferty w danym obszarze/projekcie.

Jednocześnie Miasto Stołeczne Warszawa wyłoniło listę inwestycji, które zostaną przedstawione doradcom do analiz pod kątem celowości i opłacalności zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Wyłoniono następujące inwestycje:

W zakresie ochrony środowiska:
– ZUSOK – Zakład unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych – modernizacja
i rozbudowa istniejącej instalacji
– ZUSOK II – budowa nowej instalacji termicznej utylizacji

W zakresie transportu:
– parking podziemny Plac Defilad
– parking podziemny Plac Teatralny
– parking podziemny Sienkiewicza
– parking podziemny Emilii Plater
– linia tramwajowa do Piaseczna
– system rejestracji i ścigania wykroczeń drogowych
– parking podziemny Spiska – dzielnica Ochota
– parking podziemny Wawelska 48 – dzielnica Ochota
– parkingi wielopoziomowe na Targówku

W zakresie realizacji obiektów kubaturowych:
– budowa szpitala w Warszawie
– projekt parku technologicznego

W zakresie sportu i rekreacji:
– KS Hutnik – remont boiska i budowa zaplecza – dzielnica Bielany
– zespół obiektów sportowych w Miedzeszynie – dzielnica Wawer
– basen – ulice Ryżowa – dzielnica Włochy
– Hala widowiskowo – sportowa Arena Varsovia – dzielnica Targówek
– KS Ursus – budowa kompleksu hotelowo – sportowego – dzielnica Ursus
– modernizacja i zagospodarowanie terenów WOW Wisła – Górczewska 69/73
– modernizacja obiektu KS Polonia

Realizacja pierwszych projektów z listy (m.in. budowa parkingów podziemnych w Śródmieściu) rozpocznie się w II połowie tego roku. W przypadku każdego projektu doradca zostanie wybrany na podstawie „mini postępowania przetargowego”. Doradcy będą konkurować między sobą ceną za usługi. Prace doradcze zostaną zlecone firmie, której oferta w zakresie proponowanej metodologii oraz oferta cenowa, przeliczona na punkty, będą najkorzystniejsze. Po wybraniu doradcy będzie on zobowiązany do wykonania analizy prawnej, finansowej i technicznej wykonalności i opłacalności danego projektu. Efektem pracy będzie równieŜ rekomendacja doradcy dotycząca sposobu realizacji zadania w oparciu o wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej, z uwzględnieniem ograniczeń prawnych.

źródło: Urząd m.st. Warszawy

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj