TAURON zakończył roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę nowego kotła gazowego o mocy 140 MWt w elektrociepłowni w Katowicach. Aktualnie pracuje nad projektami wykonawczymi. Przekazanie obiektu do eksploatacji planowane jest na grudzień 2023 r. Wartość inwestycji to ponad 109 mln zł.

TAURON rozpoczął roboty związane z fundamentami kotła i fundamentami budynku nawy elektrycznej. Do końca roku prowadzone będą głównie roboty żelbetowe.

– Inwestycje zaplanowane w elektrociepłowniach w Katowicach wpisuje się w założenia naszej nowej strategii, która zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy ciepła sieciowego w południowej części kraju, poprzez pozyskiwanie nowych klientów, zdecydowaną dekarbonizację miksu wytwórczego. Udział węgla do 2030 r. w miksie wytwórczym segmentu ciepłowniczego spadnie z 64 do 10 proc. – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Realizacja inwestycji umożliwi rozwój rynku ciepła na terenie Katowic, ze szczególnym uwzględnieniem południowych dzielnic miasta.

Bezpieczeństwo dostaw ciepła

Inwestycje zwiększą również bezpieczeństwo dostaw ciepła, a dzięki zastosowanym technologiom poprawią jakość powietrza w mieście. Nowy wodny kocioł gazowy o mocy 140 MWt o nowoczesnej konstrukcji, będzie wykonany w technologii ścian szczelnych i zostanie wyposażony w nowoczesne, niskoemisyjne systemy spalania, które zapewniają bardzo niski poziom zanieczyszczeń.

– Umożliwienie potencjalnym nowym odbiorcom dostępu do systemu ciepłowniczego jest odpowiedzią na potrzeby rynku i pozwoli nam na pozyskanie nowych klientów, Zakładamy, że dzięki temu TAURON Ciepło będzie na tych obszarach dostawcą pierwszego wyboru w zakresie ciepła sieciowego – wyjaśnia Marcin Staniszewski, prezes zarządu TAURON Ciepło.

Likwidacja indywidualnych pieców węglowych

W ciągu najbliższych dwóch lat TAURON chce powiększyć swoją sieć ciepłowniczą i zwiększyć moc cieplna o około 110 MW. Przyłączenia w ramach likwidacji indywidualnych pieców węglowych stanowią już teraz ok. 20 proc. zaplanowanych przyłączeń, pozostałe to nowe inwestycje, głównie mieszkaniowe.

W ciągu ośmiu lat TAURON planuje rozbudowę sieci i nowe przyłączenia o łącznej mocy prawie 450 MWt, co odpowiada przyłączeniu do sieci ok. 100 tys. gospodarstw domowych.

#Weź nie smoguj #Weź oddychaj

Ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w elektrofiltrach, których sprawność wynosi 99,9 proc. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej ma znaczący wpływ na ograniczenie smogu w regionie.

Systematyczny rozwój sieci ciepłowniczej, zastępowanie ciepłem sieciowym indywidualnych pieców węglowych, które w okresie zimowym są głównym źródłem smogu, sprawia że mieszkańcy aglomeracji śląsko-dąbrowskiej oddychają czystszym powietrzem.

TAURON Ciepło systematycznie rozwija sieć ciepłowniczą w aglomeracji, umożliwiając dostęp do ciepła sieciowego coraz większej liczbie mieszkańców regionu. Każdy kolejny budynek przyłączony do sieci ciepłowniczej oznacza mniej indywidualnych pieców i czynnych kominów w mieście.

Czytaj więcej

Skomentuj