Jest szansa na to, by zaniedbany obszar miasta Włocławka zyskał nowe oblicze. W miejscu, gdzie znajdują się dwa zbiorniki wodne powstać ma Park Grzywno. Teraz pałeczka po stronie projektantów. Miejskie władze ogłosiły pierwszy przetarg.

Urząd Miasta Włocławek ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji planowanego Parku Grzywno. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. kompletnego projektu budowlanego oraz wielobranżowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich razem z przedmiarami robót i zbiorczym zestawieniem kosztów.

Aż dwa zbiorniki wodne

Potencjalnego wykonawcę dokumentacji czeka ciekawe zadanie, ponieważ we wskazanym terenie istnieją dwa zbiorniki wodne „Glinianka Nowa Cegielnia” i „Jezioro Grzywno”.
Inne cechy tego obszaru to: strefa ochronna ujęcia wody „Krzywe Błota”, a także obszar  zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej,

Natomiast opracowanie dokumentacji, to część realizacji zadania inwestycyjnego: pod nazwą: ”Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno”. Zgodnie z przetargową specyfikacją, potencjalny wykonawca będzie miał 180 dni na sporządzenie dokumentacji.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj