Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne dotyczące propozycji stworzenia europejskiego systemu technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV)

Głównym celem tego systemu ma być ułatwienie wprowadzenia na rynek eko-innowacji. Ponadto ma on służyć rozwojowi i promocji tych technologii, wspierać transfer innowacyjnych technologii na rynki międzynarodowe, jak również zmniejszyć okres pomiędzy fazą badawczo – rozwojową, a wdrożeniem danej technologii.  

Konsultacje mają pomóc Komisji w poznaniu możliwie jak najszerszego wachlarza opinii na temat głównych kierunków działań. Opinie te umożliwią przygotowanie w 2008 r. oficjalnego wniosku w sprawie aktu prawnego.

W dokumencie skierowanym do konsultacji przeanalizowano pokrótce najważniejsze aspekty przedmiotowego zagadnienia, opcje oraz główne cechy systemu unijnego.

Na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/environment/etap/consultation_en.htm
znajduje się zestaw pytań, które zostały opracowane na podstawie załączonego poniżej dokumentu konsultacyjnego. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić elektroniczny formularz z pytaniami. Bezpośredni dostęp do formularza w języku polskim znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ETV
 
Termin konsultacji internetowych upływa w dniu 3 lutego 2008 r.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj