Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomił możliwość składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną w 2016 roku. Dla WFOŚiGW szczególnie ważna jest tematyka niskiej emisji oraz segregacji odpadów.

Jakie projekty mogą ubiegać się o dofinansowanie? WFOŚiGW w Poznaniu podaje, że wnioski mogą składać wszystkie podmioty, które w 2016 r. planują organizację przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie publikacji, wydawnictw, szkoleń, konkursów, olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów oraz sympozjów ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niskiej emisji oraz segregacji odpadów.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do dnia 21 stycznia 2016 r. do godz. 14:00. Wzory wszystkich dokumentów znajdują się TUTAJ. Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj