Trakcja Polska podpisała umowę kupna akcji Eco-wind Construction, firmy działającej w segmencie energetyki wiatrowej. Łączna wartość transakcji sięgnie 32,7 mln zł.

Zgodnie z zawartą umową Trakcja Polska kupi 25.237.520 akcji w kapitale zakładowym Eco-wind Construction i obejmie 7.500.000 akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale. Istniejące akcje będą kupione po cenie odpowiadającej ich wartości nominalnej od funduszu Precordia, zarejestrowanego w Luksemburgu. Razem z Trakcją Polską w akcje Eco-wind Construction zainwestuje również główny akcjonariusz Trakcji Polskiej, hiszpańska spółka Comsa. Po podpisaniu umowy objęcia akcji przez Comsę i zarejestrowaniu nowej emisji Comsa i Trakcja Polska będą miały 50 proc. kapitału Eco-wind Construction.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj