Wiceminister klimatu Sławomir Mazurek ocenił podczas ostatniego posiedzenia sejmowej komisji ochrony środowiska, że “nie sprawdziły się apokaliptyczne wizje wieszczące awarię bazy”. Nie minęło wiele godzin i Mazurek stracił stanowisko.

Sławomir Mazurek poinformował, że aktualnie w Bazie danych o odpadach zapisanych jest ponad 177 tys. podmiotów. Wiceminister zapewniał, że system działa sprawnie.


Aktualizacja: Sławomir Mazurek nie jest już wiceministrem klimatu.


Innego zdania są użytkownicy BDO. Wśród najczęściej zgłaszanych problemów są: błędy logowania, brak możliwości uzyskania informacji przez infolinię (która według zapewnień administratora powinna działać całodobowo), czy brak możliwości korekty wprowadzonych danych.

Pomimo zapewnień Sławomira Mazurka o sprawności systemu, resort klimatu przychyla się jednak do projektu nowelizacji opisującego procedury w razie awarii BDO. Tymczasem sam wiceminister Sławomir Mazurek został odwołany ze stanowiska.

– Odpowiadając na wnioski strony społecznej, przy wsparciu resortu klimatu, przygotowaliśmy projekt, który przewiduje dodanie przepisów regulujących sporządzane dokumentów ewidencji odpadów w trybie awaryjnym – wyjaśniła podczas posiedzenia komisji posłanka Anna Paluch (PiS), przedstawiając projekt noweli.

Co z ewidencją odpadów w razie awarii BDO?

Do Sejmu wniesiono 31 grudnia 2019 r. poselski projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zmiany wnioskowanej przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Dotyczy ona czasowej ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej poza BDO.

W razie awarii systemu będzie możliwość sporządzania dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej (poza BDO). Przepisy te dotyczą awarii w systemie teleinformatycznym, nie mają jednak zastosowania do awarii po stronie użytkowników BDO.

W projekcie nowelizacji dodano obowiązek wprowadzenia informacji do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w 30 dni od dnia jej usunięcia.

Przepisy mają działać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r. Wyjątkiem są sankcje karne za brak wpisu do BDO. Wejście w życie tego przepisu dzięki przyjętej poprawce zostało przesunięte na dzień wejścia w życie całej ustawy, czyli za ok. pół roku.

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trafi teraz do drugiego czytania.

Źródło: PAP/Forsal

Czytaj więcej

12 Komentarze

  1. Jest super szara strefa zlikwidowana teraz w bazie BDO można swój odpad wpisać komuś do odzysku bez jego wiedzy i to w świetle prawa A poźniej się wyjaśni że system nie przyjął Śmiechu warte Ochrona środowiska jak zawsze na papierze.

Skomentuj