W 2025 r. moc zainstalowana w Polsce we wszystkich technologiach odnawialnych źródeł energii wyniesie ok. 28 gigawatów, zaś pięć lat później powinna przekroczyć 50 GW – ocenił w poniedziałek w Katowicach wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Wiceminister przypomniał, iż w końcu marca br. moc zainstalowana wszystkich technologii OZE przekroczyła w Polsce 18,7 gigawata, wobec niespełna 7 GW sześć lat wcześniej.

OZE może przekroczyć 50 GW

– W perspektywie roku 2025, a więc już za trzy lata – na podstawie zawartych kontraktów w ostatnich aukcjach OZE oraz wydanych warunków przyłączenia przez narodowego operatora przesyłu oraz operatorów dystrybucji energii – wiemy, że moc zainstalowana we wszystkich technologiach wyniesie ok. 28 gigawatów – powiedział Zyska, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. OZE.

– W świetle znowelizowanych niedawno założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 – dodał wiceminister – w perspektywie roku 2030 wielkość mocy zainstalowanej w OZE może przekroczyć 50 GW, zaś udział odnawialnych źródeł w zużyciu energii brutto może sięgnąć 50 proc.

Zyska podkreślił przy tym, iż rozwój OZE wymaga zapewnienia stabilizacji systemu energetycznego przez inne źródła energii.

– Zdziwiłby się ten, kto by pomyślał, że OZE jest wrogiem węgla, albo węgiel jest wrogiem OZE. Żeby OZE mogło się rozwijać we wszystkich technologiach, potrzebuje stabilnej mocy w podstawie. To dzięki temu możemy zapewnić dostawy energii do odbiorców końcowych – zarówno do przemysłu, jak i odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych – tłumaczył wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Potrzeba rozwoju magazynów energii

Ireneusz Zyska wskazał na potrzebę rozwoju magazynów energii, systemów jej bilansowania oraz rozwiązań zwiększających elastyczność sieci energetycznych.

– Im będziemy mieć bardziej stabilny system elektroenergetyczny, tym więcej będziemy mogli do tego systemu przyłączyć odnawialnych źródeł energii – powiedział.

Wiceminister przypomniał, że obecnie trwają intensywne prace nad dużym programem wsparcia modernizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Chodzi nie tylko o przygotowanie systemu do dalszego rozwoju energetyki rozproszonej, ale też m.in. budowę dużej magistrali przesyłowej z Pomorza na Śląsk, by przesyłać energię z morskich farm wiatrowych, których budowa ma ruszyć za 2-3 lata, czy elektrowni jądrowej, której uruchomienie planowane jest na 2033 r.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

W resorcie klimatu i środowiska trwają również – jak poinformował Ireneusz Zyska – bardzo już zaawansowane prace nas projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która będzie także implementować nowe rozwiązania unijne w tym zakresie. Niebawem projekt nowelizacji ma trafić pod obrady rządu. Wiceminister wyraził nadzieję, że projekt będzie przyjęty w parlamencie jeszcze w tym roku.

– Mam nadzieję, że rozwiązania, które tam przygotowaliśmy, m.in. hybrydowe instalacje odnawialnych źródeł energii, spowodują większą stabilizację OZE. Hybrydowa elektrownia OZE może pracować od 50 do 60 proc. czasu w ciągu roku – to profil zbliżony do pracy bloków węglowych – powiedział wiceminister.

Wyraził przekonanie, że Polska trwale znajdzie się w gronie światowych liderów w dziedzinie gospodarki wodorowej. Chodzi o upowszechnienie tego niskoemisyjnego paliwa m.in. w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym i rafineryjnym oraz w transporcie. Już teraz Polska należy do największych wytwórców wodoru na świecie.

Czytaj więcej

Skomentuj