Możliwość stosowania do 10 proc. zawartości bioetanolu w benzynach silnikowych oraz do 7 proc. estrów metylowych w olejach napędowych to propozycje zmian przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zostały przyjęte przez rząd 22 czerwca 2010 r.

Propozycje MG są zgodne z postanowieniami unijnej dyrektywy 2009/30/WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE. Wprowadza ona możliwość stosowania większej ilości biokomponentów w paliwach ciekłych: dla benzyn silnikowych o zawartości bioetanolu do 10 proc. (tzw. paliwo E10), dla oleju napędowego o zawartości estru metylowego do 7 proc. (tzw. paliwo B7).

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Nowe przepisy mają ułatwić przedsiębiorcom zrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie.

Zgodnie z przyjętym prawem, umowy kontraktacji surowców rolniczych z przeznaczeniem na biokomponenty, zawierane między producentem rolnym a wytwórcą lub pośrednikiem, zostaną wydłużone do 3 lat. Dyrektywa nakłada także na przedsiębiorców, wprowadzających paliwa ciekłe do obrotu, obowiązek zapewnienia obecności na rynku w okresie przejściowym (do 2013 r.) dwóch rodzajów benzyn (o zawartości bioetanolu do 5 proc. i 5-10 proc.).

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj