Uruchomiono kolejny blok do produkcji energii z biogazu na terenie składowiska Barycz w Krakowie. To czwarta tego rodzaju instalacja działająca na miejskim składowisku odpadów.

Pod koniec grudnia zakończył się rozruch próbny i odbiór końcowy bloku energetycznego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na składowisku odpadów komunalnych w Baryczy. Instalacja zespołu prądotwórczego odbyła się w ramach projektu "Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, Etap I" współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Uruchomiony blok to czwarta tego rodzaju instalacja, zamontowana na wysypisku w Baryczy. Do produkcji energii elektrycznej cieplnej wykorzystywany jest biogaz powstający w procesie metanogenezy podczas deponowania odpadów. Nowy kontenerowy zespół prądotwórczy pozwala na produkcję 469 kW energii na godzinę. Blok jest przystosowany do pracy równoległej lub zamiennej z urządzeniami dotychczas pracującymi. Jest instalacją całkowicie zautomatyzowaną i bezobsługową.

Dostawcą instalacji, której koszt wyniósł 675 895 euro, jest niemiecka firma niemiecka HAASE Energeietechnik AG. Jak informuje krakowskie MPO Sp. z o.o., oddanie do eksploatacji czwartego bloku energetycznego pozwoli na pełniejsze zagospodarowanie pozyskiwanego na składowisku odpadów komunalnych biogazu i jego odbiór na stałym poziomie. Nowa instalacja przyczyni się też do zwiększenia udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo – energetycznym.

źróło: krakow.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj